CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THẮNG KIỆN TẠI TAND QUẬN 7

Các cơ sở pháp lý để thắng kiện ?!, on 13/08/2012 at 18:40 said

*** Đối với các trường hợp đã nhận thông báo thuế nhưng chưa tới 1 năm:
Điểm a Khoản 2 Điều 104 Luật Tố tụng Hành chính qui định về Thời hiệu khởi kiện là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính. Cho nên cư dân nào còn thời hạn 1 năm kể từ ngày nhận được “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” của CCTQ7 đều có quyền khởi kiện “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” này tại Tòa Hành chính – Tòa án Nhân dân quận 7 với mức án phí là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).
Mẫu đơn khởi kiện theo đường link sau đây:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2012/08/10/don-khoi-kien-chi-cuc-thue-quan-7-danh-cho-cac-truong-hop-da-nhan-thong-bao-nop-tien-su-dung-dat-nhung-chua-toi-1-nam/

*** Đối với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trước đây:
– Điều 3 của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội và Điều 4 của Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao qui định: Các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ) trước đây, đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP.HCM trong khoảng thời gian từ 01/6/2006 đến 30/6/2011 thì có quyền khởi kiện “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” của Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) ra Tòa Hành chính – Tòa án Nhân dân quận 7 (TANDQ7) trước ngày 01/07/2012. Cho nên cư dân nào đã nộp Đơn khởi kiện từ ngày 30/06/2012 trở về trước và có bằng chứng về việc đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP.HCM thì TANDQ7 buộc phải thu lý và xét xử vì bạn đã đủ các điều kiện mà pháp luật yêu cầu.
Mẫu đơn khởi kiện theo đường link sau đây:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2012/06/06/d%c6%a1n-kh%e1%bb%9fi-ki%e1%bb%87n-chi-c%e1%bb%a5c-thu%e1%ba%bf-qu%e1%ba%adn-7/

– Thời hạn 90 ngày là thời hiệu qui định tại Luật Khiếu nại Tố cáo và chỉ áp dụng trong trường hợp bạn khiếu nại CCTQ7 nhưng bạn đang khởi kiện CCTQ7 tại Tòa Hành chính theo Luật Tố tụng Hành chính nên không thể lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” như vậy được.

I/ Cơ sở pháp lý để người mua nhà ở thắng kiện tuyệt đối là:
Khoản 1 Điều 8 Luật Quản lý thuế qui định Cơ quan thuế có trách nhiệm “Tổ chức thực hiện thu thuế theo qui định của pháp luật”. Vì thế Hợp đồng mua bán nhà (HĐMBN) mà cư dân ký với Cty PMH hay Quyết định thu hồi và giao đất do UBND TP.HCM ban hành đều không thể sử dụng làm cơ sở pháp lý để tính TSDĐ vì những văn bản này đều trái pháp luật.

1/ Pháp luật qui định về TSDĐ như sau:
-Tiền sử dụng đất là nghĩa vụ bất di bất dịch của chủ đầu tư căn cứ theo:
+Khoản 2 Điều 34 Luật Đất Đai năm 2003
+Khoản 2 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai 2003
+Khoản b Điều 2 Nghị định 198/2004/NĐ-CP hướng dẫn thu TSDĐ
+Khoản 3 Điều 125 Luật Nhà Ở
+Khoản 2 Điều 66 Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà Ở.
+Khoản 1 Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận …
+Khoản 2 Điều IX Thông tư 06/2007/BTNMT hướng dẫn thi hành Nghị định 84/2007/NĐ-CP.
+Khoản 7 Điều 16 Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà Ở.
+Điều 6.2 Quyết định 112/2002/QĐ-UB về cơ chế và phương thức kinh doanh của Cty PMH.

-Người mua nhà được sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không có nghĩa vụ về TSDĐ căn cứ theo:
+Khoản 1 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP
+Khoản 2 Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP
+Khoản 3 Điều 22 Luật Kinh Doanh Bất động sản.

2/ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2187/TTg-KNT ngày 02/12/2010 là để pháp luật phải được thực thi thể hiện qua 03 văn bản mà công văn này đề cập:
+Quyết định 112/2002/QĐ-UB về cơ chế và phương thức kinh doanh của Cty PMH.
+Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai 2003.
+Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận.

Cả 03 văn bản pháp luật này đều là “vũ khí” mà cư dân đã sử dụng trong vụ tranh chấp về TSDĐ với Cty PMH trước đây và đều được liệt kê ở phần trên (Pháp luật qui định về TSDĐ)

Nhẽ ra CCTQ7 phải truy thu TSDĐ của Cty PMH đồng thời phải xử phạt công ty này vì đã không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước mà CCTQ7 lại đi phát hành “nhầm” Thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người mua nhà, xâm hại trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, thông đồng và bao che cho Cty PNH trốn thuế nên CCTQ7 sẽ phải chịu chế tài của pháp luật tại Điều 112 & 113 Luật Quản lý thuế và các luật khác có liên quan.

II/ Những vấn đề cần lưu ý đới với người khởi kiện tại TANDQ7:
1/ Rất có thể CCTQ7 sẽ lý sự rằng: “Cty PMH là Cty Liên doanh có tính đặc thù, được thuê đất để xây nhà bán nhưng không phải trả TSDĐ … nên người mua nhà có nhu cầu làm sổ hồng thì phải nộp TSDĐ“
Lý lẽ này chỉ là xảo biện vì sự thật thì Cty PMH không phải là một Cty liên doanh có tính đặc thù và Chính phủ không dành cho Cty này bất cứ sự ưu đãi đặc biệt nào vì thế Cty PMH không được phép xây nhà để bán trên đất thuê nếu Cty này không hoàn tất nghĩa vụ tài chính về TSDĐ đối với Nhà nước. Ngay cả Thuế thu nhập doanh nghiệp của Cty này trước đây chỉ là 10% nhưng vẫn bị Chính phủ điều chỉnh lại thành 25% giống như tất cả các doanh nghiệp khác, đồng thời chấn chỉnh mọi sai phạm của Cty này:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/45684/Cong-ty-Phu-My-Hung-phai-thi-hanh-muc-thue-suat-25.html

Cty PMH là liên doanh giữa Cty CT&D của Đài Loan và Cty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận trước đây nay là “IPC: Đại diện cho UBND TP.HCM, góp 30% vốn qua quyền sử dụng đất và nguồn nhân lực cho sự phát triển đô thị Phú Mỹ Hưng” (trích dẫn nguyên văn từ website của cty PMH)
http://www.phumyhung.com.vn/v2/gioi-thieu/gioi-thieu-cong-ty.html
Vậy thì TSDĐ mà Cty PMH thiếu nợ ngân sách Nhà nước để được quyền xây và bán nhà trên đất thuê này là nghĩa vụ của ai đây? Của Liên doanh hay của Cty CT&D hay của Cty IPC (đại diện cho UBND TP.HCM) ??? Cho nên rất có thể là cư dân đang nộp TSDĐ thay cho nghĩa vụ của UBND TP.HCM do Cty IPC làm đại diện ?! Nếu không thì tại sao UBND TP.HCM lại phải sử dụng hạ sách ban hành quyết định giao đất cho người mua nhà ở trái pháp luật đến mức chéo ngoe như vậy ???

Nếu CCTQ7 cứ khăng khăng về tính đặc thù … thì yêu cầu họ cung cấp bằng chứng (văn bản) để chứng minh họ nói là đúng.

2/ Rất có thể CCTQ7 sẽ lý sự rằng “CCTQ7 phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người mua nhà là có cơ sở, là căn cứ vào Quyết định thu hồi và giao đất của UBND TP.HCM”.
CCTQ7 không thể sử dụng Quyết định thu hồi và giao đất của UBND TP.HCM để làm cơ sở phát hành “Thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người mua nhà bởi vì Quyết định này trái pháp luật trên mọi giá độ, cụ thể như sau:

1- Theo luật định thì người mua nhà ở phải gắn liền với quyền sử dụng đất ở và không thể có sự bóc tách khôi hài là Cty PMH thì bán nhà còn UBNDTP thì nhảy vào “bán đất” (giao đất để thu tiền SDĐ). Hay nói cách khác là người mua nhà ở mặc nhiên có quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không có nghĩa vụ tài chính nào về đất được qui định tại:
+Khoản 1 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP
+Khoản 2 Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP
+Khoản 3 Điều 22 Luật Kinh Doanh Bất động sản.
UBNDTP ban hành quyết định giao đất cho người mua nhà ở là vi phạm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản nên Quyết định này không có giá trị pháp lý.

2- Quyết định thu hồi và giao đất chỉ là quyết định “ma” do UBND TP.HCM ngụy tạo vì thực chất là UBNDTP không thu hồi và cũng thể thu hồi đất mà Cty PMH đã thực hiện hoàn tất dự án nên UBNDTP làm gì có đất để giao cho người mua nhà. Điều khôi hài nhất là UBNDTP cứ “hồn nhiên” giao đất cho bạn để xây dựng nhà ở trong khi chính bạn đã và đang sinh sống nhiều năm trong căn nhà do Cty PMH xây và bán cho bạn (UBNDTP cố tình biến bạn từ chỗ là người mua nhà ở trở thành chủ đầu tư để bạn thay thế Cty PMH trả TSDĐ). Đã là quyết định ma do ngụy tạo mà có thì làm gì có giá trị pháp lý.

3- UBNDTP không có thẩm quyền giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân mà thẩm quyền này thuộc về UBND cấp quận, huyện được qui định tại Điều 37 Luật Đất đai 2003. Quyết định này được ban hành trái thẩm quyền nên không có giá trị pháp lý.

4- Điều 1 của Quyết định này xác định bạn là người mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nên đương nhiên bạn không có nghĩa vụ tài chính về đất mà nghĩa vụ này thuộc về bên chuyển nhượng là Cty PMH, nhưng Danh sách đính kèm thì quay ngoắt 180 độ, bạn đã bị hộ biến thành chủ đầu tư (được giao đất để xây dựng nhà ở). Tuy nhiên UBNDTP cũng biết là Danh sách này trái pháp luật nên không ai dám thò bút ký. Một văn bản không có chữ ký thì làm gì có hiệu lực ?!.

5- Danh sách đính kèm còn có cột “diện tích đất được giao” ghi cụ thể số mét vuông cho từng người mua nhà trong khi mọi qui định của pháp luật về TSDĐ đều không cho phép UBND cấp tỉnh được quyền phân bổ đất để tính TSDĐ cho người mua nhà.

Xin lưu ý: Nếu CCTQ7 đưa ra Quyết định thu hồi và giao đất thì cố gắng xin cho được bản copy để làm cơ sở khởi kiện UBND TP.HCM (nếu cần thiết)

-UBND TP.HCM ban hành Quyết định thu hồi và giao đất là căn cứ vào Công văn số 89/UB-QLĐT ngày 06/01/2000.
Công văn số 89/UB-QLĐT ngày 06/01/2000 cho phép Cty PMH được bán nhà, được chuyển nhượng đất, được phân bổ diện tích đất cho người mua nhà để người mua nhà trả TSDĐ … trong khi pháp luật Việt Nam và cả Luật Đầu tư đều chưa cho phép người nước ngoài được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Phải 02 năm sau thì Thủ tướng Chính phủ mới có công văn 134/CP-QHQT ngày 01/02/2002 cho phép Cty PMH được quyền thí điểm bán nhà và chuyển nhượng đất có hạ tầng. Nhẽ ra công văn 89/UB-QLĐT này phải bị chấm dứt hiệu lực pháp l‎ý cùng‎ với 06 giấy phép con tại Quyết định 2114/QĐ-UB ngày 30/06/2003 nhưng vì Chính phủ chưa phát hiện ra công văn 89/UB-QLĐT vào thời điểm đó nên UBND TP.HCM vẫn cứ âm thầm sử dụng để ban hành những “Quyết định thu hồi và giao đất” ma và chỉ lưu hành nội bộ (không chịu giao cho người người mua nhà – người phải thi hành quyết định) vì mục đích duy nhất là tạo cơ sở pháp lý giả để CCTQ7 tính TSDĐ cho người mua nhà. Tóm lại: Công văn 89/UB-QLĐT là 1 văn bản không có giá trị pháp lý vì nó được UBND TP.HCM ban hành vừa trái thẩm quyền, vừa trái pháp luật và công văn 89/UB-QLĐT này chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sự đảo lộn luật pháp trong vụ TSDĐ tại PMH (Công văn 89/UB-QLĐT => Quyết định thu hồi giao đất => CCTQ7 thu TSDĐ của người mua nhà).

3/ Rất có thể CCTQ7 sẽ lý sự rằng “Chính phủ cho Cty PMH thuê đất để xây nhà bán theo Quyết định số 865/TTg ngày 16/11/1996 mà theo quyết định này thì Cty Tân Thuận chỉ phải nộp tiền thuê đất, chứ không phải nộp TSDĐ”
Lý sự này không đúng vì Quyết định 865/TTg chỉ cho phép Cty Tân Thuận thuê đất 50 năm để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng và Cty Tân Thuận phải nhận nợ tiền thuê đất. Nhưng khi Luật Đất đai 2003 ra đời và văn bản hướng dẫn thi hành là Nghị định 181/2004/NĐ-CP có hiệu lực từ 26/11/2004 thì Cty PMH buộc phải tuân thủ như sau:
-Đăng ký biến động về sử dụng đất để chuyển từ đất thuê sang đất được giao có thu TSDĐ theo Điều 38 Nghị định 181/2004/NĐ-CP.
-Phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa TSDĐ ở và tiền thuê đất đã trả trước theo Khoản 2 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hoặc Khoản 2 Điều IX Thông tư 06/2007/BTNMT.

Nếu Cty PMH chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về TSDĐ thì không có quyền xây nhà để bán theo Điều 98 Nghị định 181/2004/NĐ-CP trừ phi Cty PMH được phép ghi nợ TSDĐ (y/c cung cấp văn bản ghi nợ)

*** Các văn bản pháp luật qui định chủ đầu tư phải trả TSDĐ được đăng tại mục “Văn bản pháp luật về TSDĐ” theo đường link sau đây:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2012/08/14/cac-van-ban-phap-luat-qui-dinh-chu-dau-tu-tra-tien-su-dung-dat/

Advertisements

ĐƠN KHỞI KIỆN CHI CỤC THUẾ QUẬN 7 (Dành cho các trường hợp đã nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa tới 1 năm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–—-
Ngày …. tháng …. năm 2011

ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN HÀNH CHÍNH

Kính gửi : TOÀ HÀNH CHÍNH – TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 TP.HCM

V/v: Khởi kiện Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … do Chi cục Thuế quận 7 phát hành cho tôi là người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Họ tên người khởi kiện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMND số : . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . . . . . . . .. tại CA ………..
Hiện cư ngụ tại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại: ………………..

Người bị kiện : Chi cục thuế Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 350 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 37720473.

Nội dung vụ kiện:
Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … của Chi cục thuế quận 7 phát hành cho tôi để buộc tôi phải nộp tiền sử dụng đất cho căn nhà/ căn hộ số ….. khu phố ….. đường …. phường …. quận 7, TP. HCM mà tôi đã mua của chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) theo Hợp đồng mua bán nhà số … ngày …
Tôi được biết đến Thông báo nộp tiền sử dụng đất này vào ngày …

Tôi làm đơn khởi kiện này vì theo tôi, Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … của Chi cục thuế quận 7 đã phát hành cho tôi là sai đối tượng căn cứ theo mọi qui định của pháp luật :

1/ Pháp luật Việt Nam thống nhất qui định chủ đầu tư là đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ), còn người mua nhà thì được sử dụng đất ở ổn định, lâu dài và không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào về đất căn cứ theo các văn bản pháp luật như sau:
-Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, hiệu lực 16/11/2004
-Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, hiệu lực 10/01/2005.
-Khoản 2, Điều 66 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006, hiệu lực 26/09/2006.
-Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, hiệu lực 01/07/2007
-Điều 6.2 Quyết định 112/2002/QĐ-UB ngày 08/10/2002 của UBND TP. HCM ….

2/ Căn cứ theo công văn 2187/TTg-KTN thì Hợp đồng mua bán nhà của tôi với Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) được k‎‎ý ngày ……… nên sẽ áp dụng theo ………… Căn cứ vào nội dung vừa trích dẫn này thì tôi không phải là đối tượng nộp TSDĐ mà chủ đầu tư mới có nghĩa vụ này.

Việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất cho tôi là CCTQ7 đã không thực hiện đúng vai trò quản l‎ý Nhà nước trong lĩnh vực thuế vì đã không truy thu, không xử phạt Cty PMH vì đã không hoàn tất nghĩa vụ tài chính về TSDĐ của chủ đầu tư xây nhà để bán căn cứ theo mọi qui định của pháp luật (Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất động sản, Luật Dân sự) mà lại ra thông báo nộp TSDĐ cho người mua trái với qui định của pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Toà xem xét và ra Quyết định huỷ Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày .. của Chi cục thuế quận 7 đã phát hành cho tôi sai đối tượng, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi cam đoan không kiện lên cấp trên của Chi cục thuế quận 7.

Rất mong được sự quan tâm giải quyết của Quý Tòa.

Trân trọng kính chào.

Người khởi kiện
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm :

1. Bản sao Thông báo nộp tiền sử dụng đất
2. Bản sao HĐMBN ký với Cty PMH hoặc bản sao HĐCC
4. Bảo sao công văn 2187/TTg-KTN in theo đường link sau:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/12/07/cong-van-s%e1%bb%91-2187ttg-ktn-ngay-02122010-c%e1%bb%a7a-pho-th%e1%bb%a7-t%c6%b0%e1%bb%9bng-chinh-ph%e1%bb%a7

Chi cục thuế quận 7 xuyên tạc sự thật, bóp méo luật pháp.

Phản hồi công văn trả lời lời khiếu nại của Chị cục trưởng Chi cục thuế quận 7:
http://img85.imageshack.us/img85/1932/02traloikhieunailan1.jpg

Căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2187/TTg-KTN thì chủ đầu tư là Cty PMH phải có nghĩa vụ nộp tiền cử dụng đất (TSDĐ) trong mọi trường hợp căn cứ theo 3 văn bản pháp lý (QĐ 112/2002/UBND-ĐTMT, Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP) mà Thủ tướng đã viện dẫn. Ngoài ra Thủ tướng còn tái khẳng định là “Cty PMH có trách nhiệm … nộp ngân sách Nhà nước theo qui định”. Như vậy người phải nộp ngân sách chính là Cty PMH.

Tuy nhiên trong vế sau có một cụm từ gây nhiễu, có phần lập lờ nhưng không làm thay đổi bản chất vấn đề “Cty PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với các văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên”. Như vậy thì TSDĐ mà Cty PMH phải thu của khách hàng là 0 đồng hoặc TSDĐ mà Cty PMH phải thu của khách hàng đã nằm trong giá bán nhà thì mới phù hợp với các văn bản pháp luật đã viện dẫn. Tóm lại là cv 2187 đều nhất quán chỉ rõ nghĩa vụ về TSDĐ là của Cty PMH.

Công văn 2709/UBND-ĐTMT của UBND TP.HCM có nội dung hoàn toàn trái pháp luật và trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên CV này không có giá trị pháp lý. Tuy vậy CV này chỉ nêu “Khách hàng có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất cho Cty PMH” chứ khách hàng không có trách nhiệm nộp TSDĐ cho Chi cục thuế quận 7.

Vì thế trả lời khiếu nại của Chi cục trưởng Phạm Trí Dũng như trên (thu TSDĐ của khách hàng là căn cứ theo cv 2187 và 2709) là xuyên tạc sự thật, là bóp méo luật pháp, là bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, là coi trời bằng vung …

Vì thế những ai nhận được được trả lời như trên thì hãy lập tức gửi đơn khởi kiện Chi cục thuế quận 7 tại Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân quận 7 với mức án phí chỉ là 200.000đ/vụ, đồng thời gửi đơn khiếu nại đến Cục thuế TP.HCM theo đúng trình tự qui định của pháp luật.

CƯ DÂN NÊN LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG BỊ NỘP OAN TIỀN SDĐ?

Để bảo vệ quyền lợi của chính mình, cư dân nên làm theo các bước như sau:

1/ Đã có “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” và “Thông báo nộp thuế Trước bạ”:
– Cứ nhận thông báo nhưng tuyệt đối không được ký nhận vào phần cuối của tờ thông báo kể cả bản photocopy mà Cty PMH giao cho bạn. Khi có thông báo rồi thì nhanh chóng gửi đơn khiếu nại cho Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) theo mẫu sau:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2011/12/31/d%c6%a1n-khi%e1%ba%bfu-n%e1%ba%a1i-chi-c%e1%bb%a5c-thu%e1%ba%bf-qu%e1%ba%adn-7-tp-hcm/

-Đã lỡ ký nhận thông báo rồi thì gửi ngay đơn khiếu nại cho CCTQ7 theo mẫu sau:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2011/12/31/d%c6%a1n-khi%e1%ba%bfu-n%e1%ba%a1i-chi-c%e1%bb%a5c-thu%e1%ba%bf-qu%e1%ba%adn-7-tp-hcm/

-Nếu khiếu nại rồi mà CCTQ7 vẫn không giải quyết trong thời hạn 30 ngày thì khởi kiện CCTQ7 tại Tòa án Nhân dân quận 7 theo mẫu sau:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2011/11/11/d%c6%a1n-kh%e1%bb%9fi-ki%e1%bb%87n-chi-c%e1%bb%a5c-thu%e1%ba%bf-qu%e1%ba%adn-7/

2/ Đã có Quyết định thu hồi và giao đất của UBND TP.HCM:
-Yêu cầu Cty PMH cung cấp ngay BẢN CHÍNH của quyết định này đồng thời gửi ngay Đơn tố cáo UBND TP.HCM theo mẫu sau:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2011/12/31/d%c6%a1n-t%e1%bb%91-cao-ubnd-tp-hcm-d%c6%a1n-t%e1%bb%91-cao-ubnd-tp-hcm/

-Tuyệt đối không ký khống “Tờ khai nộp tiền sử dụng đất” và “Tờ khai lệ phí trước bạ” đồng thời liên hệ trực tiếp với CCTQ7 yêu cầu họ tính toán cụ thể thuế Trước bạ là bao nhiêu rồi điền đầy đủ vào tờ khai lệ phí trước bạ thì hãy đặt bút ký (Chỉ ký duy nhất Tờ khai lệ phí Trước bạ còn Tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của Cty PMH nên tuyệt đối không ký Tờ khai nộp tiền sử dụng đất bất luận là nhiều hay ít)

3/ Chưa nộp hồ sơ:
Đã qua mốc 20/12/2011 nên vấn đề tiền sử dụng đất coi như đã chấm dứt theo chỉ đạo của Thủ tướng CP nên các bạn cứ đi nộp hồ sơ nhưng không ký HĐCC hay Phu lục bổ sung vì những văn bản này sẽ là cơ sở để UBNDTP ban hành quyết định giao đất ma, rất bất lợi.

ĐƠN TỐ CÁO ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oOo —-

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………..

V/v: Tố cáo UBND TP.HCM đã vi phạm pháp luật, chống lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thu tiền sử dụng đất tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi tên là : …………..
CMND số: …………….. cấp ngày ……….. tại Công an ………
Địa chỉ liên lạc: ………………..
Điện thoại: …………….

Là người mua nhà ở của Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH), là người có quyền và lợi ích hợp pháp bị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP. HCM) xâm hại. Nay tôi làm đơn này để tố cáo những hành vi phạm pháp của UBND TP.HCM như sau:

Toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam đều nhất quán qui định chủ đầu tư có nghĩa vụ hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất trước khi triển khai dự án và bán nhà cho dân nhưng chỉ riêng Cty PMH thì cứ vô tư bán nhà trên đất thuê 50 năm với mục đích sử dụng đất chỉ là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong khi pháp luật của Việt Nam qui định đất sử dụng vào mục đích xây nhà ở để bán thì phải là đất ở ổn định lâu dài hoặc đất thuê 70 năm (đã hoàn tất việc nộp 100% tiền sử dụng đất). Nhưng hơn 10 năm qua UBND TP.HCM vẫn cố tình bao che dung túng cho Cty PMH bán nhà trên đất thuê, còn nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của Cty PMH thì hất cho người mua nhà gánh chịu nên đã dẫn đến vụ tranh chấp quyết liệt từ tháng 09/2009 và mãi tới 02/12/2010 mới có hồi kết bởi công văn số 2187/TTg-KTN do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký. Căn cứ theo 03 văn bản pháp luật mà công văn này viện dẫn thì Cty PMH phải nộp tiền sử dụng đất trong mọi trường hợp và người mua nhà thì không có nghĩa vụ này. Công văn này còn qui định cụ thể thời gian mà Cty PMH có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước là phải trước ngày 30/6/2011.

Thế nhưng, UBND TP.HCM vẫn không tuân thủ pháp luật, vẫn làm ngơ trước chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cố tình ban hành Quyết định thu hồi và giao đất “ma” với mục đích là tạo ra cơ sở pháp lý giả để Chi cục thuế quận 7 bám vào đó mà phát hành “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” cho người mua nhà thay vì phải phát hành đúng đối tượng là chủ đầu tư theo mọi qui định của pháp luật. Tại sao lại gọi quyết định này là “ma”? Là vì UBND TP.HCM không và không thể thu hồi đất của Cty Tân Thuận vì thực tế là Cty PMH đã sử dụng đất, đã hoàn tất việc xây dựng, đã giao nhà hoàn thiện cho tôi và UBND TP.HCM không và không thể giao đất cho tôi vì tôi mua nhà chung cư thì lấy đâu ra đất mà giao ???

Việc cố tình ban hành Quyết định thu hồi và giao đất “ma” này chính là bằng chứng cho việc UBND TP.HCM biết pháp nhưng cố tình phạm pháp nên buộc phải có những chế tài nghiêm khắc để UBND TP.HCM phải chấm dứt ngay hành vi phạm pháp trong việc cố tình ngụy tạo cơ sở pháp lý giả bằng những quyết định “ma” như thế này.

Kính chúc ……….. luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó và luôn giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân.

TP. Hồ Chí minh ngày ……..

Người tố cáo

(K‎ý ghi rõ họ tên)
———————
Nơi gửi:

1- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Số 16 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Vương Đình Huệ
Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3- Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.
Số 220 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

4- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Số 35 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐƠN KHIẾU NẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 7, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–—-
Ngày …. tháng …. năm 2011

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi : CHI CỤC THUẾ QUẬN 7, TP.HCM

V/v: Khiếu nại Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … do Chi cục Thuế quận 7 phát hành sai đối tượng, xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi tên là : …………..
CMND số: …………….. cấp ngày ……….. tại Công an ………
Địa chỉ liên lạc: ………………..
Điện thoại: ……………

Nội dung khiếu nại:

Tôi vô cùng bức xúc khi được Cty PMH giao cho Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … do Chi cục thuế quận 7 phát hành cho tôi để nộp tiền sử dụng đất cho căn nhà/ căn hộ số ….. khu phố ….. đường …. phường …. quận 7, TP. HCM mà tôi đã mua của chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) theo Hợp đồng mua bán nhà số … ngày …
Căn cứ theo mọi qui định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 , tôi khẳng định chắc chắn rằng đây chính là hành vi cố tình bao che dung túng cho chủ đầu tư – Cty PMH trốn tránh nghĩa vụ tài chinh về tiền sử dụng đất và cố tình phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất sai đối tượng cho người mua nhà / mua căn hộ chung cư, vi phạm nghiêm trọng các qui định của Luật Quản lý thuế và các qui định khác của pháp luật.

Yêu cầu:

CCTQ7 phải thu hồi ngay và thu hồi vô điều kiện Thông báo nộp tiền sử dụng đất số …. Ngày … tháng … năm do phát hành sai đối tương, vi phạm pháp luật hết sức trắng trợn và bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010.

Nếu CCCQ7 không nhanh chóng thu hồi Thông báo trên thì tôi nhất định sẽ khởi kiện CCTQ7 đòi bồi thường thiệt hại do tổn thất cả về thời gian và tinh thần do Thông báo sai trái này gây ra.

Mong nhận được sự sửa sai nhanh nhất của quí vị.

Trân trọng kính chào.

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm :
1. Bản sao Thông báo nộp tiền sử dụng đất
2. Bản sao HĐMBN

ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !!! ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !!!

Cư dân có toàn quyền từ chối nhận “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” do Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) phát hành từ tay Cty PMH vì: Theo mọi qui định của Pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng tại cv 2187/TTg-KTN thì Thông báo này buộc phải phát hành cho đúng đối tượng là chủ đấu tư. Vì thế Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) sẽ không dám trực tiếp giao hoặc gửi bằng đường bưu điện những Thông báo sai trái này cho người mua nhà mà chỉ dám lén lút phát hành chui rồi giao cho Cty PMH để Cty PMH lừa được ai thì lừa. Cho nên cư dân cứ thẳng thừng từ chối những Thông báo này vì Cty PMH không phải là cơ quan thuế nên không có quyền thay mặt hay đại diện cho cơ quan thuế để phát hành hay giao thông báo thuế cho người dân.

Thông báo nộp tiền sử dụng đất mà CCTQ7 đã phát hành cho cư dân là hoàn toàn phạm luật thể hiện ngay trên chính cái Thông báo này:

1/ Thông báo này không có bất cứ mục nào thể hiện địa chỉ của căn nhà / căn hộ mà cư dân đã mua của Cty PMH, nên cư dân không có nghĩa vụ phải nộp TSDĐ cho một thửa đất trời ơi đất hỡi nào đó, không hề liên quan đến mình.

2/ Thông báo này chỉ có giá trị hiệu lực khi cư dân tự tay ký vào mục “Người nhận thông báo” ở cuối tờ Thông báo này. Nếu cư dân không ký nhận thì tờ Thông báo này sẽ hoàn toàn vô giá trị và CCTQ7 sẽ không có quyền xử phạt cư dân do chậm nộp. Vì thế cư dân cần phải tỉnh táo và sáng suốt KHÔNG KÝ NHẬN “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” trong bất kỳ hoàn cảnh nào bởi vì ký vào rồi thì rất khó gỡ và muốn gỡ được thì phải khởi kiện CCTQ7, sẽ rất mất thời gian và công sức.

CTY PMH ĐƠN PHƯƠNG TĂNG PHÍ QUẢN LÝ VÔ TỘI VẠ

Kể từ tháng 10/2011 tất cả cư dân tại PMH đều nhận được thông báo, thậm chí là phát hành luôn giấy báo phí quản lý của tháng 11/2011 với mức phí tăng từ 180-240% đối với chung cư và từ 200-300% đối với nhà phố, biệt thự. Mức tăng phí này do Cty PMH tự ý áp đặt, không hề có sự bàn bạc hay thương thảo với cư dân. Đây là một hành vi thiếu nhân văn và vi phạm hợp đồng mua bán nhà mà các bên đã ký kết. Đề nghị cư dân cho ý kiến hành động.

TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ ************** TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ

Theo thống kê của Ban quản lý khu Nam thì tổng số hồ sơ phải giải quyết trong vụ việc này là 5.286 hồ sơ nhưng đến nay UBND TP chỉ mới ban hành quyết định thu hồi và giao đất cho 1.361 hồ sơ, vẫn còn rất nhiều hồ sơ chưa giải quyết và người dân chưa chịu tiến hành thủ tục” (Trích nguyên văn từ Báo Dân Trí ngày 20/10/2011). Như vậy là có tới 3.925 trường hợp vẫn kiên định, một con số đáng mừng, rất ấn tượng và hợp lô gic, bởi vì:

Toàn bộ hệ thống pháp luật của Việt Nam đều thống nhất qui định chủ đầu tư là đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất (tiền SDĐ), còn người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào về đất.

Hơn nữa theo chỉ đạo của Thủ tướng tại cv 2187 thì cả 03 văn bản pháp luật được viện dẫn đều thống nhất qui định Cty PMH là đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất, đồng thời cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất cho Cty PMH. Xin trích dẫn: “Theo thông báo của cơ quan thuế, Cty TNHH LD PMH có trách nhiệm … NỘP ngân sách Nhà nước theo qui định”. Cho nên người phải nộp ngân sách ở đây là Cty PMH, khách hàng không có nghĩa vụ này, cho nên cư dân cần làm các việc sau đây:

-Không ký Biên bản thanh lý, không ký Phụ lục HĐMBN, không ký Hợp đồng công chứng vì cả 03 văn bản này đều “gài bẫy” khách hàng phải trả tiền SDĐ.

-Không ký “Tờ khai nộp tiền sử dụng đất” trong bất cứ trường hợp nào, ngay cả khi bạn đã lỡ ký Biên bản thanh lý HĐMBN hay Phụ lục bổ sung hay HĐCC.

-Không nhận “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” trong bất cứ trường hợp nào, ngay cả khi bạn đã lỡ ký “Tờ khai nộp tiền sử dụng đất”, đồng thời không được ký nhận ở mục “Người nhận thông báo”

-Cư dân nào đã lỡ nhận “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” từ Cty PMH thì có thể mang thông báo đó trả lại cho Cty PMH với lý do Thông báo này phát hành sai đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất. Hơn nữa Cty PMH không phải là cơ quan thuế nên không có quyền phát hành thông báo thuế thay cho nghĩa vụ của Chi cục thuế Q.7

– Cư dân nào đã lỡ nộp tiền sử dụng đất cho Chi cục thuế quận 7 chưa quá 90 ngày thì hãy tiến hành khiếu nại ngay để không mất thời hiệu khiếu nại, đồng thời có thể nộp đơn để khởi kiện cơ quan thuế tại Tòa Hành chánh – Tòa án nhân dân quận 7 vì đã vi phạm pháp luật và chống lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cv 2187. Mẫu đơn sẽ được các luật sư soạn thảo và đăng lên mạng trong thời gian sớm nhất có thể.

– Cư dân nào đã có trong tay “Quyết định thu hồi và giao đất” do UBND TP.HCM ban hành cho mình từ 01/06/2006 đến nay thì có thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa Hành chánh – Tòa án Nhân dân TP.HCM theo Nghị quyết 56/2010/QH12 để đòi UBND TP.HCM phải bồi thường thiệt hại cho mình do đã phải nộp oan tiền SDĐ bởi cái quyết định giao đất “ma” này.

-Cư dân nào mới chỉ có HĐMBN ký với Cty PMH, chưa nộp được hồ sơ cho Cty PMH vì Cty này yêu cầu ký những văn bản trái pháp luật thì có thể khởi kiện Cty PMH vì đã không tiếp nhận hồ sơ làm giấy chủ quyền nhà, vi phạm nghiêm trọng Khoản 4 Điều 16 Nghị định 90/2006/NĐ-CP và Khoản 7 Điều 16 Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà Ở

Cư dân còn điều gì thắc mắc thì hãy đưa các câu hỏi tại mục “Hỏi – Đáp” của blog congdongphumyhung.wordpress.com và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất

ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !!! ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !!!

Nên làm gì và không nên làm gì ???, on 27/09/2011 at 11:53 said:

Gần đây Cty PMH đã gửi thư yêu cầu cư dân nộp hồ sơ và ký Phụ lục bổ sung phần diện tích sử dụng chung của căn hộ cho tới 17h00 ngày 30/9/2011. Ký phụ lục để bổ sung phần diện tích sử dụng chung là một yêu cầu hết sức vô lý vì luật pháp không qui định việc này mà do Cty PMH tự ý đặt ra để gia tăng diện tích căn hộ một các bất hợp pháp nhằm mục đích gia tăng diện tích đất sẽ phân bổ cho từng căn hộ một cách phi pháp. Mời các bạn xem thêm đường link này để biết chi tiết :

https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/09/24/di%e1%bb%87n-tich-d%e1%ba%a5t-va-di%e1%bb%87n-tich-nha-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-mua-da-b%e1%bb%8b-cty-pmh-tinh-gian-l%e1%ba%adn-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-nao/

Cho nên các bạn không thể ký cái phụ lục ấy vì sẽ rất bất lợi cho các bạn đấy.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại CV 2187/TTg-KNT thì: Cơ quan thuế sẽ ra thông báo nộp tiền SDĐ cho Cty PMH và Cty PMH có trách nhiệm nộp tiền SDĐ vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/6/2011. Vì thế, nghĩa vụ hay thời hạn nộp tiền SDĐ đều dành cho Cty PMH và hoàn toàn không liên đới gì tới người mua nhà nên các bạn không cần lo lắng về về thời hạn nộp hồ sơ.

Nếu ai nhận được thông báo nộp tiền SDĐ của cơ quan thuế thì báo ngay cho công đồng biết qua địa chỉ e-mail: congdongphumyhung@gmail.com để lập tức khởi kiện cơ quan thuế ra tòa vì hành vi vi phạm pháp luật này.

Trước đây cơ quan thuế có được cái “bửu bối” là quyết định giao đất “khống” do UBND TP.HCM ban hành để tạo “cơ sở pháp lý giả” nhằm đánh tráo đối tượng phải nộp tiền SDĐ từ Cty PMH sang cho người mua nhà nhưng hành vi trái pháp luật này đã buộc phải chấm dứt theo CV 2187/TTg-KNT cho nên cơ quan thuế hiện nay hoàn toàn lúng túng do không có bất cứ cơ sở pháp lý nào để phát hành thông báo nộp tiền SDĐ cho người mua nhà vì thế một số bạn đã ký Biên bản thanh lý HĐMBN, chấp nhận nộp tiền SDĐ để có được giấy chủ quyền để tiến hành giao dịch nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì nhúc nhích và điều này minh chứng cho việc cơ quan thuế đang rất lúng túng, chưa tìm được giải pháp nào khả thi.

Các bạn lưu ý: Cơ quan thuế là cơ quan duy nhất có thẩm quyền thu tiền SDĐ của người có nghĩa vụ nộp cho nên cơ quan thuế ra thông báo cho ai thì người đó có nghĩa vụ phải nộp và chắc chắn 100% là cơ quan thuế sẽ phải ra thông báo nộp tiền SDĐ cho Cty PMH theo CV 2187/TTg-KNT nên các bạn không có nghĩa vụ nộp thay cho nghĩa vụ của Cty PMH vì Cty PMH nợ ai (ngân sách) thì Cty PMH phải trả còn người mua nhà không có bất cứ trách nhiệm tài chính nào liên quan đến đất theo mọi qui định của pháp luật

ĐƠN TỐ CÁO UBND TP.HCM và CTY PHÚ MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oOo —-

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………..

V/v: Tố cáo UBND TP.HCM và Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng đã vi phạm pháp luật, cố tình làm trái chỉ đạo của Thủ tướng CP trong việc thu tiền sử dụng đất, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tôi tên là : …………..
CMND số: …………….. cấp ngày ……….. tại Công an ………
Địa chỉ liên lạc: ………………..
Điện thoại: …………….

Là người mua nhà ở / đất ở của Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH), là người có quyền và lợi ích hợp pháp bị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP. HCM) và Cty PMH xâm hại. Nay tôi làm đơn này để tố cáo những hành vi phạm pháp của họ như sau:

I – Các sai phạm của UBND TP.HCM:

1/ Dùng thủ đoạn để bắt người dân gánh chịu tiền sử dụng đất thay cho nghĩa vụ của mình:
UBND TP. HCM đã có những hành vi không trung thực trong việc cố tình tạo dựng nên Quyết định giao đất khống cho người mua nhà. Đây là một hành vi gian trá và bịa đặt vì thực tế không có chuyện giao đất hay nhận đất giữa UBND TP. HCM và người mua nhà. Quyết định giao đất khống này được ban hành chỉ nhằm mục đích duy nhất là tạo ra cơ sở pháp lý giả để Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) lấy đó làm căn cứ mà phát hành Thông báo nộp Tiền sử dụng đất (tiền SDĐ) cho người mua nhà thay vì phải phát hành cho đúng đối tượng là chủ đầu tư (Cty PMH / Cty Tân Thuận – Đại diện của UBND TP.HCM) theo mọi qui định của pháp luật. Hay nói một cách dễ hiểu là UBND TP. HCM đã bịa đặt ra Quyết định giao đất khống nhằm mục đích đẩy nghĩa vụ tài chính về tiền SDĐ của chính mình (Cty Tân Thuận) cho người dân gánh chịu thay. Đây là hành vi xâm phạm trắng trợn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bằng thủ đoạn gian trá, cần được pháp luật nghiêm trị thích đáng vì nếu công dân mà làm giả giấy tờ như thế thì chắc chắn đã bị bắt giam từ lâu rồi.

Yêu cầu: Hủy ngay những quyết định giao đất giả tạo đó đồng thời khôi phục ngay quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hoàn trả và bồi thường thiệt hại cho những người đã nộp oan tiền SDĐ.

2/ Xem thường và bất chấp các quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo:
Tứ cuối năm 2009 người mua nhà đã liên tục gửi Đơn khiếu nại đến UBND TP.HCM đòi hủy ngay những quyết định giao đất khống nêu trên và khôi phục quyền và lợi ích của mình đã bị xâm hại do bị thu oan tiền SDĐ, nhưng UBND TP.HCM vẫn làm ngơ và đẩy toàn bộ đơn khiếu nại của dân cho Văn phòng Tiếp Công dân (VP TCD) xử lý và đến lượt mình thì VP TCD này lại giở trò mèo là chỉ thụ lý những đơn nào có kèm theo quyết định giao đất trong khi UBND TP.HCM thì không dám cung cấp cho người mua nhà cái bằng chứng phạm tội của mình thì dân lấy đâu ra quyết định để gửi kèm. Tuy nhiên cũng có một số người mua có được quyết định giao đất nên VP TCD buộc phải nhận đơn nhưng UBND TP.HCM vẫn chây lỳ không giải quyết mà “đá” sang cho Sở Tài nguyên và Môi trường “rà soát” là đã vi phạm nghiêm trọng Luật Khiếu nại, tố cáo cả về thời gian và thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Yêu cầu: Giải quyết dứt điểm khiếu nại của dân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý theo qui định tại Điều 36 Luật Khiếu nại, tố cáo.

3/ Chống lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010:
Căn cứ theo 03 văn bản pháp luật mà Thủ tướng đã viện dẫn tại công văn này thì Cty PMH là bên có nghĩa vụ nộp tiền SDĐ cho tất cả các hợp đồng mua bán nhà (HĐMBN) đã ký với người mua trong bất kỳ trường hợp nào, còn người mua nhà thì không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào liên quan đến đất. Thế nhưng, ngày 09/06/2011 Phó chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành Quyết định số 2709/UBND-ĐTMT với nội dung trái ngược hẳn với chỉ đạo của Thủ tướng, bắt người mua phải nộp tiền SDĐ một cách thô thiển và trơ tráo. UBND TP. HCM quả là coi trời bằng vung, bất chấp luật pháp và hành xử kiểu luật rừng.

Yêu cầu: Hủy ngay văn bản 2709/UBND-ĐTMT vì vừa trái pháp luật, vừa trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa trái thẩm quyền.

4/ Quyết định số 54/2007/QĐ-UB ngày 30/3/2007 có nhiều nội dung trái pháp luật khiến cho việc cấp chủ quyền nhà cho cư dân Phú Mỹ Hưng không thể giải quyết được:
Cty PMH lợi dụng việc phải có Biên bản Thanh lý Hợp đồng mua bán nhà (BBTL HĐMBN) được qui định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 10 của quyết định này để gài bẫy người mua phải nộp tiền SDĐ trong BBTL HĐMBN và đương nhiên là người mua nhà không thể nào chấp nhận điều khoản này nên không ký BBTL HĐMBN và Cty PMH do không “gài” được người mua nhà nên đã từ chối, dứt khoát không nhận hồ sơ làm chủ quyền cho người mua nhà theo qui định của pháp luật khiến cho quyền lợi của người dân lại bị xâm hại nặng nề do nhà không có chủ quyền nên không thể giao dịch được.
Ngoài Biên bản Thanh lý HĐMBN trái với Nghị định 88/2009/NĐ-CP, thì quyết định này còn nhiều nội dung trái luật khác mà Ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật Bộ Tư pháp đã tuýt còi từ năm 2010 nhưng UBND TP.HCM vẫn “ngó lơ” quyền lợi của người dân.

Yêu cầu: Hủy bỏ ngay Điểm k, Khoản 2, Điều 10 của quyết định 54/2007/QĐ-UB ngày 30/3/2007 qui định về Biên bản thanh lý HĐMBN cùng với những điều khoản trái pháp luật khác mà Bộ Tư pháp đã cảnh báo (thuộc QĐ số 29/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 do Ông Nguyễn Thành Tài ký để hủy bỏ một phần QĐ số 54/2007/QĐ-UB)

5/ UBND TP.HCM đã lạm dụng chức quyền để tiếp tay cho Cty PMH vi phạm pháp luật một cách có hệ thống:
Đã cho phép Cty PMH được quyền kinh doanh bất động sản khi pháp luật Việt Nam chưa cho phép, đã cho Cty PMH mượn đất để xây nhà ở thương mại, đã làm ngơ cho Cty PMH xây nhà để bán trên đất thuê 50 năm mà mục đích chỉ là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng trái phép và không phép nhiều hạng mục công trình, vi phạm qui hoạch về sử dụng đất, san lấp kênh rạch trái phép, phân lô bán nền khi chưa được cấp phép….mà hậu quả của nó là gây bức xúc và bất bình rất lớn trong xã hội, làm mất lòng tin của người dân đối với Đảng bộ và Chính quyền Thành phố.

Yêu cầu: Thanh tra toàn diện UBND TP. HCM trong lĩnh vực đất đai để phát hiện tiêu cực và tham nhũng nhằm làm trong sạch bộ máy chính quyền và xử lý thích đáng các sai phạm.

II/ Sai phạm của Cty PMH:

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 thì Cty PMH phải hoàn thành việc nộp tiền SDĐ vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/6/2011 nhưng cho tới nay Cty PMH vẫn chưa chấp hành mà còn cố tình ép buộc và hối thúc người mua nhà ký BBTL HĐMBN trong khi rất nhiều trách nhiệm của chủ đầu tư chưa hoàn tất theo qui định của pháp luật và sai phạm nhất vẫn là điều khoản người mua phải trả tiền SDĐ thay cho nghĩa vụ của Cty PMH là hoàn toàn trái pháp luật và trái chỉ đạo của Thủ tướng. Nếu người mua nào không ký BBTL HĐMBN thì bị Cty PMH từ chối nhận hồ sơ làm chủ quyền, vi phạm Khoản 4 Điều 16 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006, vi phạm Khoản 7 Điều 16 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, xâm hại nghiêm trọng đến quyền sở hữu và quyền định đoạt tài sản của người dân do không có chủ quyền nhà.

Yêu cầu: Cty PMH phải hoàn thành ngay việc nộp tiền SDĐ vào ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng, phải chấm dứt ngay việc ép buộc người mua nhà ký BBTL HĐMBN vì trách nhiệm của chủ đầu tư chưa hoàn tất, đồng thời phải tiếp nhận ngay hồ sơ để làm thủ tục cấp chủ quyền cho người mua nhà.

Với những vi phạm pháp luật của UBND TP.HCM và Cty PMH như đề cập ở trên, tôi làm đơn này để chính thức tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của UBND TP.HCM và Cty PMH đồng thời kiến nghị với …………. hãy tiến hành thanh tra toàn diện UBND TP.HCM và Cty PMH để xử lý thích đáng các sai phạm và khôi phục ngay quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (hoàn trả và bồi thường thiệt hại cho những ai bị nộp oan tiền SDĐ và tiến hành ngay thủ tục xin cấp giấy chủ quyền cho người mua nhà) đã bị UBND TP.HCM và Cty PMH xâm hại nhằm giải tỏa những bức xúc và bất bình quá lớn trong cộng đồng cư dân Phú Mỹ Hưng nói riêng và trong toàn xã hội nói chung.

Chúc ……….. luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó và luôn giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân.

TP. Hồ Chí minh ngày ……..
Người tố cáo

(K‎ý ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mọi bằng chứng và văn bản pháp l‎ý thể hiện những sai phạm của UBND TP.HCM đều được đăng tải tại trang blog congdongphumyhung.wordpress.com

Tôi đã gửi nhiều Đơn Khiếu nại, Đơn Tố cáo tới các cơ quan ban ngành đoàn thể từ trung ương tới địa phương nhưng chưa một đơn từ nào của tôi được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc theo đúng qui định của Luật Khiếu nại Tố cáo.
———————
Nơi gửi:

1- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
16 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2- Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.
220 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

3- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
35 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Huỳnh Thành Lập.
2Bis Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. I, TP. Hồ Chí Minh.

5- Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm.
86 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. I, TP. Hồ Chí Minh

ĐƠN KHIẾU NẠI (UBNDTP vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oOo —-

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. HCM

V/v: UBND TP.HCM vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo, cố tình đùn đẩy cho Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết thay, không khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn cố tình ban hành quyết định 2709/UBND-ĐTMT trái pháp luật, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trái thẩm quyền.

Tôi tên là : ………………
CMND số: ……… cấp ngày ……… tại ……..
Địa chỉ liên lạc: ………….
Điện thoại: ……………

Ngày ………….. tôi đã gửi Đơn Khiếu nại đến Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) yêu cầu khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của tôi bị UBND TP.HCM xâm hại bằng các quyết định giao đất trái pháp luật. Thế nhưng,

-UBND TP.HCM đã không thụ lý để giải quyết và không thông báo bằng văn bản cho tôi trong thời hạn 10 ngày, vi phạm điều 34 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

-UBND TP.HCM đã không giải quyết khiếu nại cho tôi trong thời hạn 30 hay 45 ngày kể từ ngày thụ lý là đã vi phạm điều 36 Luật Khiếu nại tố cáo (Đơn của tôi được khoảng 180 ngày).

-UBND TP.HCM là người bị tôi khiếu nại nhưng đã không thụ lý để giải quyết mà lại đẩy đơn khiếu nại của tôi sang Văn phòng Tiếp Công dân (VP TCD) là đã vi phạm điểm A, khoản 2, điều 18 Luật Khiếu nại, tố cáo qui định về nghĩa vụ của người bị khiếu nại.

-Việc ban hành quyết định giao đất cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở là một hành vi gian dối và phạm pháp vì thực tế không có chuyện giao hay nhận đất giữa UBND TP.HCM và tôi mà quyết định giao đất “ma” này được UBND TP.HCM “nặn” ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tạo cơ sở pháp lý giả để Chi cục thuế quận 7 lấy đó làm căn cứ phát hành Thông báo nộp tiền SDĐ cho tôi thay vì phải phát hành cho đúng đối tượng là chủ đầu tư theo luật định, vì thế UBND TP.HCM đã không dám giao cho tôi những bằng chứng phạm tội của mình mà chỉ “lưu hành nội bộ”. Thế nhưng, VP TCD lại cố tình “làm khó” bằng cách yêu cầu tôi cung cấp cho họ quyết định giao đất, cái mà tôi không được UBND TP.HCM giao cho mặc dù tôi là chủ thể của quyết định và là người “chịu trách nhiệm thi hành quyết định” đó.. Yêu cầu này của VP TCD chính là hành vi cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của công dân, vi phạm điều 16 Luật Khiếu nại, tố cáo.

-UBND TP.HCM không trực tiếp giải quyết khiếu nại đối với những quyết định hành chính của mình mà đẩy sang cho Sở tài nguyên – Môi trường giải quyết là đã vi phạm khoản 1, điều 23 Luật Khiếu nại, tố cáo qui định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

-UBND TP.HCM có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng lại không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết … phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật căn cứ theo Điều 6 Luật Khiếu nại, tố cáo.

-UBND TP.HCM có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật căn cứ theo điểm D, khoản 2, điều 18 qui định về nghĩa vụ của người bị khiếu nại.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

1/ UBND TP.HCM phải giải quyết dứt điểm khiếu nại của tôi theo đúng thẩm quyền và thời gian mà Luật Khiếu nại, tố cáo qui định. Cụ thể là phải ban hành quyết định để thu hồi ngay những quyết định giao đất trái pháp luật đó, đồng thời yêu cầu Chi cục thuế quận 7 hoàn trả ngay cho tôi toàn bộ số tiền SDĐ mà CCTQ7 đã thu là …………đ (Bằng chữ: ………………) cùng với lãi suất 0,05%/ngày kể từ ngày nộp tiền (căn cứ theo đúng tỷ lệ phạt mà CCTQ7 đã ra thông báo nộp TSDĐ cho tôi trong trường hợp chậm nộp)

2/ Hủy ngay Quyết định số 2709/UBND-ĐTMT ngày 09/06/2011 do Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài ký vì nội dung của nó hoàn toàn trái pháp luật, trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 và trái thẩm quyền (thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự thuộc về Tòa án nên UBND Tp.HCM không có quyền phán quyết việc người mua nhà phải nộp tiền SDĐ cho chủ đầu tư).

3/ Hủy bỏ ngay Điểm k, Khoản 2, Điều 10 của quyết định 54/2007/QĐ-UB ngày 30/3/2007 qui định về Biên bản thanh lý HĐMBN cùng với những điều khoản trái pháp luật khác mà Bộ Tư pháp đã cảnh báo (thuộc QĐ số 29/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 do Ông Nguyễn Thành Tài ký để hủy bỏ một phần QĐ số 54/2007/QĐ-UB)

Mong rằng UBND TP.HCM sẽ giải quyết khiếu nại của tôi trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ pháp luật cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 để khôi phục ngay quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

TP. Hồ Chí Minh ngày ……..
Người khiếu nại

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đơn Khiếu nại này dành cho cư dân nào đã khiếu nại UBND TP.HCM về quyết định giao đất nhưng không được giải quyết.

UBND TP.HCM lại chơi trò “đá bóng câu giờ” không giải quyết khiếu nại cho dân, vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo

TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ – TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ

Lời khuyên của các luật sư tư vấn:

1- Không ký Biên bản thanh lý. Nếu đã lỡ ký rồi thì nên quay lại Cty PMH để yêu cầu hủy ngay Biên bản thanh lý đó bởi vì Điều 18 Nghị định 88/2009/NĐ-CP qui định về thành phần hồ sơ xin cấp chủ quyền nhà không yêu cầu Biên bản thanh lý.

2- Không ký khống bất cứ văn bản giấy tờ nào mà Cty PMH đưa cho bạn nhất là tờ khai Tiền sử dụng đất và tờ khai Lệ phí trước bạ.

3- Không nộp tiền SDĐ cho cơ quan thuế vì “Thông báo nộp tiền SDĐ” sẽ phải phát hành cho chủ đầu tư là Cty PMH còn khách hàng sẽ không bao giờ phải nhận bất cứ văn bản nào của cơ quan thuế để đòi tiền SDĐ như trước đây bắt đầu từ ngày 02/12/2010 (ngày ban hành cv 2187). Nếu khách hàng nào nhận được “Thông báo nộp tiền SDĐ” do Chi cục thuế Q.7 phát hành cho mình thì lập tức báo cho công đồng biết qua e-mail congdongphumyhung@gmail.com để chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cơ quan thuế.

4- Không nộp tiền SDĐ cho Cty PMH bất luận số tiền đó là nhiều hay ít vì Cty PMH chỉ là một công ty kinh doanh bất động sản nên không có chức năng và không có quyền trực tiếp phát hành thông báo hay trực tiếp thu tiền SDĐ của khách hàng cho nên khách hàng cứ việc từ chối mọi yêu cầu của Cty PMH liên quan đến tiền SDĐ vì khách hàng không có nghĩa vụ này.

5- Công văn 2709/UBND-ĐTMT do ông PCT Nguyễn Thành Tài ký ngày 09/06/2011 không có giá trị pháp lý nên khách hàng không cần bận tâm vì công văn này vừa trái pháp luật, vừa trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cv 2187, vừa trái thẩm quyền lại còn chà đạp thô bạo lên quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ông Tài cũng chính là người đã ký những quyết định giao đất khống (bịa đặt) trước đây nên bây giờ có ký thêm những vài văn bản phạm luật khác cũng là điều dễ hiểu và hợp lôgic. Mời các bạn xem thêm bài viết này:

https://congdongphumyhung.wordpress.com/2011/06/18/d%e1%bb%93ng-bao-chu-y-2/#comment-3893

6- Nếu Cty PMH vẫn khăng khăng yêu cầu các bạn ký Biên bản thanh lý thì mới nhận hồ sơ xin cấp chủ quyền nhà thì các bạn có thể tới thẳng Ban Quản lý Khu Nam mà nộp hồ sơ đồng thời gửi luôn đơn khiếu nại về việc Cty PMH cố tình làm trái Nghị định 88/2009/NĐ-CP.

7- Nếu Cty PMH không nhận hồ sơ xin cấp chủ quyền với lý do không ký Biên bản thanh lý thì các bạn có quyền khởi kiện Cty này theo qui định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006, hiệu lực từ 26/09/2006 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở “Phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến nhà ở cho bên mua trong thời gian tối đa là 30 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.

8- Các bạn có quyền yêu cầu Cty PMH cung cấp cho các bạn đầy đủ hồ sơ theo qui định của Chương II của Quyết định 54/2007/QĐ-UB để các bạn tự mình nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ tại UBND quận 7 theo qui định tại Điểm 4, Khoản 2, Điều 9 của Quyết định 54 này:

http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=8714&year=2007

Nếu Cty PMH có “chiêu” gì mới thì các bạn nhớ thông báo cho cộng đồng biết hoặc gửi địa chỉ e-mail congdongphumyhung@gmail.com để chúng tôi sẽ tư vấn tiếp cho các bạn.

Nếu các bạn ký vào Biên bản thanh lý HĐMBN là các bạn đã tự nguyện nộp tiền sử dụng đất (tiền SDĐ) thay cho Cty PMH rồi đấy bởi vì cho tới giờ phút này thì nghĩa vụ tài chính về tiền SDĐ vẫn là và mãi mãi vẫn là nghĩa vụ duy nhất của chủ đầu tư còn người mua nhà không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào liên quan đến đất căn cứ theo:

I/ Văn bản pháp luật:

-Điều 2 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, hiệu lực 10/01/2005.
-Điều 66 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006, hiệu lực từ 26/09/2006.
-Điều 6.2 Quyết định 112/2002/QĐ-UB ngày 08/10/2002.
-Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, hiệu lực 16/11/2004.
-Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, hiệu lực 01/07/2007.

II/ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2187/TTg-KTN (cv 2187) ngày 02/12/2010.

1/ Khách hàng đã thắng lợi tuyệt đối vì 03 văn bản pháp luật mà Thủ tướng viện dẫn trong cv 2187 này đều qui định nghĩa vụ nộp tiền SDĐ là của chủ đầu tư tức Cty PMH (03 văn bản này cũng chính là những chứng cứ pháp lý mà cư dân PMH đã sử dụng để đấu tranh trong suốt 2 năm vừa qua)

2/ “Theo thông báo của cơ quan thuế, Cty TNHH LD PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền SDĐ phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách Nhà nước theo qui định …”:

– “Cty PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền SDĐ phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên…” được lý giải theo 02 cách như sau:

+ Cty PMH thu của khách hàng tiền SDĐ (đã nằm/ đã có/ đã bao gồm trong giá bán nhà) phù hợp với văn bản pháp luật… Vì nếu Cty PMH thu thêm tiền SDĐ của khách hàng ngoài giá bán nhà tức là nghĩa vụ về tiền SDĐ lúc này sẽ là của khách hàng chứ không phải là của chủ đầu tư nữa và như vậy thì sẽ không phù hợp với văn bản pháp luật nếu không muốn nói là trái văn bản pháp luật. Vì vậy tiền SDĐ chỉ có thể nằm trong giá bán nhà mà thôi.

+ Cty PMH thu của khách hàng tiền SDĐ phù hợp với văn bản pháp luật thì tiền SDĐ mà Cty PMH có trách nhiệm thu trong trường hợp này là 0% (0 đồng) thì nghĩa vụ về tiền SDĐ của Cty PMH mới còn đủ 100% để phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên.

– “Theo thông báo của cơ quan thuế, Cty PMH ….. nộp vào ngân sách Nhà nước theo qui định…”. Tức là Cơ quan thuế sẽ trực tiếp ra “Thông báo nộp tiền SDĐ” đúng đối tượng đó là chủ đầu tư Cty PMH và Cty PMH có nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng qui định của pháp luật. Phân tích như vậy để thấy cv 2187 tuy có chút lập lờ về câu từ trong đoạn này nhưng thực chất là đúng luật. Từ trước tới nay cơ quan thuế vẫn trực tiếp ra “Thông báo nộp tiền SDĐ” cho khách hàng dựa trên Quyết định thu hồi và giao đất “khống” do UBND TP.HCM “nặn” ra để đẩy nghĩa vụ nộp tiền SDĐ từ chủ đầu tư sang cho người mua nhà nhưng tất cả những hành vi phạm pháp này đã buộc phải chấm dứt theo như chỉ đạo của Thủ tướng ở ngay tại phần này. Cho nên theo quan điểm của cá nhân tôi thì chính đoạn mập mờ này lại là đoạn “đắt giá” nhất của cv 2187 vì đã khẳng định rằng hành vi phát hành “Thông báo nộp tiền SDĐ” cho khách hàng và trực tiếp thu tiền SDĐ của khách hàng là hành vi phạm pháp của Chi cục thuế quận 7 và kể từ ngày 02/12/2010 thì cơ quan này buộc phải phát hành và thu tiền SDĐ đúng đối tượng là chủ đầu tư Cty PMH.

3/ “Việc nộp tiền SDĐ của các trường hợp nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30/6/2011”: Tức là Cty PMH phải hoàn thành việc nộp tiền SDĐ vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/6/2011 theo như phân tích ở phần trên cho nên Cty PMH đang đứng trước nguy cơ bị áp dụng chế tài phạt do chậm nộp tiền SDĐ nếu cơ quan thuế thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tường và thực hiện đúng pháp lệnh về thuế.

III/ Hợp đồng mua bán Nhà ở ký tại Phòng Công chứng số 2:
“Cty PMH là chủ sở hữu ngôi nhà và có quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số …” Mà đã có quyền sử dụng đất ở rồi thì làm gì còn nghĩa vụ về tiền SDĐ nữa. Nếu có đi chăng nữa thì đó là phần mà chủ đầu tư phải nhận nợ hoặc ghi nợ với Nhà nước theo luật định vì người mua nhà không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào liên quan đến đất.

IV/ Hợp đồng mua bán Nhà ở ký với Cty PMH:

HĐMBN dù được ký theo mẫu nào thì riêng điều khoản khách hàng phải trả tiền sử dụng đất sẽ bị vô hiệu. Mời các bạn xem lại bài tư vấn này:

https://congdongphumyhung.wordpress.com/2009/10/24/t%c6%b0-v%e1%ba%a5n-v%e1%bb%81-di%e1%bb%81u-kho%e1%ba%a3n-ti%e1%bb%81n-s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-d%e1%ba%a5t-trong-ph%e1%bb%a5c-l%e1%bb%a5c-3-24102009/

Nhóm luật sư chúng tôi đang có trong tay HĐMBN của dự án Sky Garden 3, Green View, Mỹ Phát và Mỹ Đức thì tiền SDĐ được qui định như sau:

“Điều 5: Thuế và Lệ phí:
Hai bên thỏa thuận rằng các lệ phí, thuế phát sinh nhằm thực hiện việc đăng ký về quyền sở hữu nhà , quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật, như tiền SDĐ, lệ phí trước bạ sẽ do Bên Mua chịu trách nhiệm chi trả”:
+ “Hai bên thỏa thuận”: Nếu thỏa thuận này được tiến hành giữa 2 cá nhân thì thỏa thuận này được pháp luật công nhận nhưng vì Cty PMH là một tổ chức kinh doanh bất động sản nên bị chi phối và buộc phải tuân thủ tất cả các luật chuyên ngành (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản) và cả luật dân sự cho nên thỏa thuận này là hoàn toàn trái nghịch với các luật vừa đề cập nên thỏa thuận này không có giá trị hiệu lực (không có giá trị pháp lý)
+ “Theo qui định của pháp luật”: Đã theo qui định của pháp luật thì tiền SDĐ mặc nhiên do Cty PMH là chủ đầu tư nên có trách nhiệm chi trả, khách hàng không liên quan. Không biết vì lý do gì mà Cty PMH đã quá sơ hở khi tự trói mình bằng cụm từ “theo qui định của pháp luật” như vậy ??? Hay Cty PMH cho rằng khách hàng là những người không am hiểu luật pháp nên đã cho cụm từ này vào để “gây nhiễu” ??? Nhưng thường thì “chơi dao sắc có ngày đứt tay”.
+ Cơ quan thuế là đơn vị duy nhất có quyền phát hành “Thông báo nộp tiền SDĐ” cho đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ này. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cv 2187 và theo các qui phạm pháp luật thì Chi cục thuế Q.7 sẽ buộc phải gửi thông báo đòi tiền SDĐ đến đúng đối tượng đó là chủ đầu – Cty PMH cho nên Cty PMH càng không có bất cứ cơ sở pháp lý nào để buộc người mua phải trả tiền SDĐ thay cho nghĩa vụ của chính mình (không có chuyện ông A nợ Nhà nước lại “túm” lấy ông B để bắt ông B trả nợ thay).

Có thể khởi kiện cv 2709/UBND-ĐTMT ra Tòa Hành Chính?

Có kiện được không?, on 29/06/2011 at 20:49 said: Sửa phản hồi

Em thấy PMH đã đăng cv 2709 trên website của họ rồi đấy, như vậy thi khả năng cv này là thật cũng khá cao (không chắc 100% vì PMH cái gì cũng dám làm, toàn nói bậy làm bậy). Nhưng nếu cv này là thật thì mình nên làm gì ? Có khởi kiện được không ạ? Kính mong các luật sư chỉ giáo. Xin đa tạ!

Trả lời
Trả lời bạn “Có kiện được không?”, on 29/06/2011 at 22:26 said: Sửa phản hồi

Nếu cv 2709 là thật thì các bạn có quyền khởi kiện cv 2709 do PCT UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Tài ký ra Tòa Hành Chính kể từ ngày 01/7/2011 khi Luật Tố tụng Hành Chính có hiệu lực vì cv này không chỉ phạm luật, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cv 2187/TTg-KTN mà còn xâm hại thô bạo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà các bạn chính là người bị hại.

Ngoài cv 2709 thì các bạn còn có quyền khởi kiện luôn những “Quyết định thu hồi và giao đất” KHỐNG do PCT UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Tài ký và được ban hành từ ngày 01/6/2006 tới nay vì cơ quan thuế đã dựa vào cái cơ sở pháp lý GIẢ TẠO này để thu tiền SDĐ của người mua nhà ở đồng thời “tha” cho chủ đầu tư hay Cty Tân Thuận (đại diện UBND TP.HCM) mọi nghĩa vụ liên quan đến đất (tiền thuê đất, tiền SDĐ) vì theo Nghị quyết 56/2010/NQ-QH12 của Quốc hội về hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng Hành chính cho phép một ngoại lệ: đối với những quyết định, hành vi hành chính về đất đai được UBND cấp quận, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh ban hành từ ngày 1-6-2006 trở về sau mà bị khiếu nại, nếu chưa giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì người khiếu nại vẫn có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra tòa.

Bạn có thể xem thêm bài viết này theo đường link sau: http://mobile.thesaigontimes.vn/ArticleDetail.aspx?id=50886

Hôm nay là hạn chót mà Cty PMH phải hoàn thành việc nộp tiền SDĐ vào ngân sách Nhà nước nên từ ngày mai 30/6/2011 thì vấn đề tranh chấp về tiền SDĐ tại PMH sẽ hoàn toàn được khép lại căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng CP tại cv 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2011 và mọi vấn đề liên quan đến tiền SDĐ (nếu có) là vấn đề giữa Cty PMH và Nhà nước hay cơ quan thuế, không liên quan đến người mua nhà ở.

Những ai đã nộp oan tiền SDĐ thay cho Cty PMH nên khẩn trương làm việc với cơ quan thuế để yêu cầu họ hoàn trả ngay tiền SDĐ và bồi thường thiệt hại cho các bạn theo qui định tại Luật Quản lý thuế và mọi qui phạm pháp luật khác vì thời hạn dành cho Cty PMH phải nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đã hết nên việc các bạn chờ đợi sự “hối lỗi” của cơ quan thuế đến ngày hôm nay là đã quá kiên nhẫn không chỉ xét về lý mà còn xét về tình (Chờ cho cơ quan thuế thu đủ của Cty PMH để cơ quan thuế có tiền trả cho mình và tránh cho cơ quan thuế những khó khăn về tài chính)

Cơ quan thuế phải có nghĩa vụ thu đúng và thu đủ tiền SDĐ của Cty PMH cho tất cả những HĐMBN mà Cty PNH đã ký với khách hàng trước ngày 02/12/2010 và từ ngày 02/12/2010 trở đi thì Cty PMH phải thực hiện theo các qui định hiện hành tức là Cty PMH phải nộp đủ tiền thuê đất 70 năm bằng với tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất (tức là 100% tiền SDĐ chứ không phải là khoản tiền chênh lệch giữa tiền thuê đất và tiền SDĐ vì Cty PMH chưa nộp tiền thuê đất 50 năm) theo Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP trước khi triển khai dự án và bán nhà cho dân. Nếu Cty PMH chậm nộp thì cơ quan thuế phải áp dụng những chế tài xử phạt theo qui định của Luật Quản Lý Thuế và các qui định khác của pháp luật kể cả Luật Hình sự nếu cơ quan thuế làm việc một cách nghiêm túc, không thông đồng hay bao che cho Cty PMH hay Cty Tân Thuận

********************** ĐỒNG BÀO CHÚ Ý ***********************

Hiện nay nhân viên tiếp thi của Cty PMH đang ráo riết yêu cầu khách hàng nộp hồ sơ trước ngày 29/6/2011 để làm sổ hồng nhưng mục đích chính của họ chỉ là muốn khách hàng ký vào Biên bản thanh lý HĐMBN trong đó có điều khoản khách hàng là người trả tiền SDĐ. Thế nhưng, theo mọi qui định của pháp luật thì chủ đầu tư tức là Cty PMH mới là người có nghĩa vụ nộp tiền SDĐ. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo rất rõ tại cv số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 rằng Cty PMH có trách nhiệm nộp tiền SDĐ vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/6/2011. Cho nên khách hàng không cần bận tâm gì đến mốc thời gian 30/6/2011 vì thời hạn này qui định cho một chủ thể duy nhất là Cty PMH, không liên đới gì tới khách hàng.

Giải pháp tốt nhất lúc này là “án binh bất động” và quan trọng nhất là không ký Biên bản thanh lý HĐMBN vì nếu ký vào rồi tức là các bạn đã mặc nhiên chấp nhận nộp tiền SDĐ thay cho Cty PMH rồi đấy. Cũng xin lưu ý các bạn là Quyết định 54/2007/QĐ-UB , điều 10, khoản k có qui định thủ tục làm sổ hồng phải có Biên bản thanh lý HĐMBN là trái với qui định của pháp luật và cụ thể là trái với Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính về cấp giấy chứng nhận QSDĐ và QSHNƠ. Mời các bạn xem lại bài viết này:

https://congdongphumyhung.wordpress.com/h%e1%bb%8fi-dap-2/#comment-3544

Còn về cv 2079/UBND-ĐTMT do PCT UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ký thì không có gì phải lo ngại vì CV này phạm luật hoàn toàn nên không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên nếu họ bất chấp luật pháp, dám công bố CV 2079 này một cách công khai thì các bạn có quyền lập tức khởi kiện CV phạm luật này ra Tòa Hành Chính theo luật Tố tụng Hành chính có hiệu lực từ 01/07/2011. CV này đã được gửi tới các luật sư để phân tích những sai phạm của CV này và sẽ được đăng tại Blog của cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

Công văn 2187/VPCP-KNTN ngày 08/04/2011 của VPCP chỉ đạo UBND TP.HCM giải quyết vấn đề tiền sử dụng đất tại PMH theo qui định của pháp luật.

Quản trị mạng nhận được văn bản do cư dân gửi như sau:

Xin cám ơn cư dân đã chia xẻ với cộng đồng qua việc gửi văn bản trên.

UBND TP.HCM đã vi phạm Luật Khiếu nại Tố cáo, trả lời công dân một cách tùy tiện, lẩn tránh và thoái thác trách nhiệm…

—————————————————————————-

UBND TP.HCM vi phạm Luật Khiếu nại Tố cáo ?, on 18/03/2011 at 14:41 said:

Căn cứ theo Đơn Khiếu nại của bạn Đỗ Khải Hoàn theo mẫu sau đây:

https://congdongphumyhung.wordpress.com/2011/02/15/d%c6%a1n-khi%e1%ba%bfu-n%e1%ba%a1i-ubnd-tp-hcm-ch%e1%bb%89-s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-cho-nh%e1%bb%afng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-mua-nha-%e1%bb%9f-da-d%c6%b0%e1%bb%a3c-giao-d%e1%ba%a5t-d%e1%bb%83-xay-d/

và sự giải quyết khiếu nại của UBND TP.HCM bằng “GIẤY BÁO TIN” của Văn phòng Tiếp công dân thành phố (VP TCD) do Phó chủ nhiệm Phạm Văn Hùng k‎‎ý cho ta thấy những vấn đề sau:

1/ UBND TP.HCM đã thoái thác nghĩa vụ giải quyết khiếu nại theo qui định của pháp luật:
Bạn Hoàn và các cư dân khác đều đã gửi khiếu nại trực tiếp cho Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Lê Hoàng Quân nhưng UBND TP.HCM đã không thụ l‎ý Đơn khiếu nại của công dân mà đã “đá” sang cho VP TCD xử l‎ý thay là UBND TP.HCM đã thoái thác nghĩa vụ của mình là phải trực tiếp giải quyết khiếu nại của công dân theo đúng trình tự qui định của Luật Khiếu nại Tố cáo.

2/ UBND TP.HCM đã quá coi thường công dân thể hiện qua hình thức văn bản:
Về hình thức văn bản thì “Giấy báo tin” không thể và không phải là thư trả lời để giải quyết khiếu nại của UBND TP.HCM. Không biết là VP TCD không nắm vững luật pháp hay quá tùy tiện, quá coi thường người dân khi soạn thảo và gửi cho công dân một văn bản ngô nghê như vậy ??? Hơn nữa còn rất thiếu văn hóa khi ai đó đã tùy tiện dùng bút mực đỏ để gạch chéo dưới tên của bạn Hoàn, không khác nào trẻ em quen thói vẽ bậy ???

3/ UBND TP.HCM đã biến tướng và thay đổi nội dung khiếu nại của công dân:
Bạn Hoàn và tất cả các cư dân khác đều khiếu nại sự vi phạm pháp luật của UBND TP.HCM trong việc ban hành “Quyết định thu hồi và giao đất” vừa trái thẩm quyền vừa trái pháp luật và đòi UBND TP.HCM phải ra quyết định để thu hồi ngay “Quyết định thu hồi và giao đất” trái pháp luật đó, đồng thời khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đã bị chính UBND TP.HCM xâm hại. Thế nhưng, VP TCD lại không hề đả động gì đến việc phải xử l‎ý‎ “Quyết định thu hồi và giao đất” đó theo yêu cầu giải quyết khiếu nại của công dân mà trả lời trớt quớt sang một vấn đề khác là “khiếu nại liên quan đến việc triển khai thực hiện văn bản số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ”. Có lẽ ông Hùng đã bị “nhầm lẫn” hay đã cố tình nhầm lẫn giữa nội dung Đơn Khiếu nại và Thư Kiến Nghị mà cư dân đã gửi cho UBND TP.HCM từ giữa tháng 12/2010 ??? Bất luận là vô tình hay cố tình‎ thì sự tùy tiện và tắc trách này thể hiện rõ năng lực yếu kém của Ông Hùng tới mức không thể chấp nhận được dù xét trên bất kỳ phương diện nào

4/ UBND TP.HCM lẩn tránh sự thật nên công dân khiếu nại một đàng thì trả lời một nẻo:
Bạn Hoàn và các cư dân khác đòi UBND TP.HCM phải hủy ngay “Quyết định thu hồi và giao đất” để Chi cục thuế quận 7 phải hoàn trả và bồi thường cho người bị hại vì Chi cục thuế quận 7 đã thu tiền sử dụng đất sai đối tượng chứ có ai khiếu nại là phải khấu trừ tiền thuê đất vào tiền sử dụng đất đâu mà trả lời kỳ cục quá vậy? Hay là ông Hùng không hiểu được tiếng Mẹ đẻ ?

5/ Nội dung trả lời hoàn toàn trái ngược với thực tế:
Nếu quả thật là chỉ đạo của PTT-HTH là “khấu trừ tiền thuê đất vào tiền sử dụng đất” thì PTT-HTH đã quá quan liêu và thiếu trách nhiệm khi chỉ đạo như vậy vì thực tế là Cty PMH hay Cty Tân Thuận chưa bao giờ nộp tiền thuê đất thì lấy gì để khấu trừ ??? Hay PTT-HTH sẽ chấp nhận “chứng từ giả” của Cty PMH trong việc nộp tiền thuê đất ???

Tóm lại: Với văn bản này, UBND TP.HCM đã thể hiện sự tùy tiện, sự lẩn tránh và thoái thác trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại của công dân theo trình tự qui định tại Luật Khiếu nại Tố cáo đồng thời thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chính quyền này là của ai, do ai và vì ai thế nhỉ ???

ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !!! ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !!!

Đồng bào chú ý !!!, on 12/03/2011 at 10:36 said: Sửa phản hồi

Hiện nay các nhân viên tiếp thị của Cty PMH đang ra sức mời chào, lôi kéo khách hàng mua các loại sản phẩm của tất cả các dự án, không riêng gì Sky garden 3 với những điều khoản khá hấp dẫn nên đã có khoảng 20 khách hàng đã mua Sky Garden 3 trong ngày 10/03/2011. Thế nhưng những khách hàng này lấy gì để đảm bảo rằng giá mà mình mua đã bao gồm tiền sử dụng đất bởi vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cty PMH lúc này vẫn là đất thuê tới ngày 19/05/2043 với mục đích là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tấng tức là không được phép xây nhà để bán. Vì thế việc khách hàng cứ k‎ý‎ HĐMBN với tính pháp lý bất ổn như thế này là rất phiêu lưu mạo hiểm vì nếu như các cơ quan chức năng thật sự vào cuộc thì Cty PMH sẽ không được phép bán nhà, không được phép triển khai dự án và các HĐMBN đã k‎ý sẽ là vô hiệu, tiền của khách hàng sẽ bị Cty PMH chiếm dụng vô thời hạn và nếu ai muốn thu tiền về thì cũng sẽ phải chịu thiệt khoảng 20% để có thể thanh l‎ý theo điều khoản phạt được qui định tại cái HĐMBN đã k‎ý.

Cho nên muốn mua sản phẩm nào thì việc trước tiên mà bà con cần làm là yêu cầu Cty PMH xuất trình bản chính GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT của dự án đó và chỉ nên quyết định đặt cọc khi nội dung của nó là:

-Thời hạn sử dụng đất: Đất ở ổn định lâu dài hoặc Ổn định lâu dài hoặc Thuê 70 năm.
-Mục đích sử dụng: Xây dựng và kinh doanh nhà ở hoặc Xây dựng nhà ở thương mại

Nếu như Cty PMH không chịu xuất trình Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì tốt nhất là không nên mua để tránh mọi thiệt hại và rắc rối sau này.

ĐƠN TỐ CÁO UBND TP.HCM (sử dụng cho tất cả các trường hợp mua nhà ở / đất ở của Cty PMH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oOo —-

ĐƠN TỐ CÁO (DỰ THẢO)

Kính gửi: Ông TRẦN VĂN TRUYỀN, Tổng Thanh tra Chính phủ
Đồng kính gửi: Ông NGUYỄN TẤN DŨNG, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

V/v: Tố cáo UBND TP.HCM đã chiếm dụng đất công, góp vốn liên doanh với nước ngoài rồi âm thầm diễn trò ảo thuật thu hồi và giao đất trên giấy để đưa người dân vào thế phải trả tiền sử dụng đất thay cho nghĩa vụ tài chính của UBND TP.HCM.

Tôi tên là : …………..
CMND số: …………….. cấp ngày ……….. tại Công an ………
Địa chỉ liên lạc: ………………..
Điện thoại: …………….

Là người người mua nhà ở / đất ở tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng, là người có quyền và lợi ích hợp pháp bị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (UB) xâm hại như sau:

UB đã cho Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Cty Tân Thuận) MƯỢN ĐẤT (không phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ tài chính nào về tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật). Nhưng tại sao UB lại ưu đãi đặc biệt cho Cty Tân Thuận được quyền mượn đất như vậy? Tại vì Cty Tân Thuận (IPC) chính là “đại diện cho UBND TP.HCM, góp 30% vốn qua quyền sử dụng đất và nguồn nhân lực cho sự phát triển Đô thị Phú Mỹ Hưng” (trích dẫn nguyên văn từ website của Cty PMH). Như vậy là UB đã tự cho mình cái quyền được mượn đất thuộc sở hữu của toàn dân góp vốn liên doanh với nước ngoài để hưởng 30% lợi nhuận và hất toàn bộ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (tiền SDĐ) sang cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở bởi trò ảo thuật thu hồi và giao đất trên giấy nhằm mục đích đánh tráo đối tượng thực tế được giao đất từ chủ đầu tư sang người mua nhà ở dẫn nghĩa vụ về về tiền SDĐ cũng bị đánh tráo tương ứng, khiến cho người mua nhà như tôi phải trả nợ ngân sách Nhà nước thay cho UB (Cty Tân Thuận). Hay nói một cách khác là UB đã lợi dụng chức quyền chiếm dụng đất công góp vốn vào liên doanh để chia chác lợi nhuận nhưng lại thoái thác toàn bộ nghĩa vụ tài chính về tiền SDĐ với Nhà nước rồi đẩy cho người mua nhà như tôi phải gánh chịu thay, xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Vi phạm pháp luật cụ thể của UB có thể liệt kê như sau:

1– Đã ban hành vượt thẩm quyền công văn số 89/UB-QLĐT (cv 89) ngày 06/01/2000 để Cty PMH được quyền kinh doanh bất động sản trong khi pháp luật của VN chưa cho phép cùng với nhiều ưu đãi, trái với qui định của pháp luật và vẫn duy trì cv 89 này làm cơ chế và phương thức kinh doanh cho Cty PMH trong suốt 10 năm qua, bất chấp sự điều chỉnh và bổ sung của các điều luật.

2– Đã vi phạm Khoản 3 Điều 2 của Quyết định 865/TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ vì đã không buộc Cty Tân Thuận phải trả tiền thuê đất được qui định tại Điều 1 của Quyết định này.

3– Đã dung túng cho Cty PMH không nộp các khoản tiền thuê đất được qui định tại Khoản a Điều 7 Giấy phép Đầu tư số 602/GPĐTĐC7 ngày 20/10/2003 của Bộ KH-ĐT cấp cho Cty PMH.

4– Đã bao che và dung túng cho Cty PMH vi phạm Khoản b.2 Điều 5 của Giấy phép Đầu tư số 602/GPĐTĐC8 ngày 29/10/2004 “Việc bán nhà ở gắn với chuyển nhượng quyền SDĐ và chuyển nhượng quyền SDĐ đã phát triển hạ tầng phải thực hiện phù hợp với các qui định hiện hành của pháp luật, các qui định tại Quyết định 112/2002/QĐ-UB…” bởi vì chính UB là người đã cố tình duy trì việc thực hiện cv 89 trong suốt 10 năm qua, bất chấp mọi qui định hiện hành của pháp luật.

5– Đã dung túng cho Cty PMH “phớt lờ” nghĩa vụ tài chính về tiền SDĐ được qui định tại:
-Điều 6.2 Quyết định 112/2002/QĐ-UB.
-Khoản 2 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP.
-Khoản 1 Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP.
-Khoản b Điều 2 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ……

6– Đã không sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Quyết định 112/2002/QĐ-UB cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 theo qui định tại Khoản 4 Điều 186 Nghị định 181/2004/NĐ-CP; tại Điều 14 của Quyết định 112/2004/QĐ-UB.

7– Đã không điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Cty PMH cho phù hợp với Luật Đất đai theo đúng thẩm quyền được pháp luật qui định tại điều 32, nghị định 181/2004/NĐ-CP.

8– Đã dung túng cho Cty PMH duy trì hình thức thuê đất 50 năm với mục đích sử dụng đất là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng nhưng lại vẫn được quyền xây nhà để bán, vẫn được cấp phép xây dựng và triển khai dự án, vẫn được quyền bán nhà cho dân, trái với mọi qui định của pháp luật về đất đai, về nhà ở, về kinh doanh bất động sản và về dân sự. Nhẽ ra UB phải buộc Cty PMH thực hiện đăng k‎ý‎ biến động về sử dụng đất để chuyển từ đất thuê sang đất được giao theo Khoản 3 Điều 38 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo điều 81 Nghị định 181/2004/MĐ-CP thì Cty PMH mới được quyền kinh doanh bất động sản một cách hợp pháp.

9– Đã ban hành “Quyết định thu hồi đất” trái với mọi qui định của pháp luật đối với những phần đất mà trước đây UB đã giao đúng thẩm quyền theo Khoản 1 Điều 37 của Luật Đất Đai cho chủ đầu tư – Cty PMH để sử dụng vào mục đích xây nhà ở để bán. Nhẽ ra UB phải buộc Cty PMH chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền SDĐ thay vì làm trò ảo thuật thu hồi đất trên giấy để giúp Cty PMH trốn thoát 100% tiền SDĐ, gây thất thu ngân sách Nhà nước, tạo nên sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp (Chỉ có duy nhất Cty PMH không phải nộp tiền SDĐ).

10– Đã ban hành “Quyết định giao đất” cho từng hộ gia đình cá nhân mua nhà ở gắn liền với quyền SDĐ ở, trái với mọi qui định của pháp luật vì người thật sự được giao đất để xây dựng nhà ở chính là chủ đầu tư (Cty PMH) còn người mua nhà thì được nhận quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào về tiền SDĐ theo Khoản 1 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP nhưng chính trò ảo thuật giao đất trên giấy này đã đẩy người mua nhà vào thế phải trả tiền SDĐ thay cho nghĩa vụ của Cty PMH hay nghĩa vụ của UB (Cty Tân Thuận). Hơn nữa thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc về UB cấp quận huyện theo khoản 2 Điều 37 Luật Đất Đai, không phải thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

11– Đã tự ‎cho mình quyền qui đổi từ diện tích sàn căn hộ chung cư thành diện tích đất được giao cho các hộ gia đình cá nhân mua nhà chung cư, trái với mọi qui định của pháp luật.

12– Đã vi phạm nhân quyền: “Quyết định thu hồi và giao đất” đã được UB ban hành từ cách đây gần chục năm nhưng không một người mua nhà nào được biết mặc dù trách nhiệm của người mua nhà được qui định rất rõ ràng tại Điều 3 “…hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiêm thi hành quyết định này” và cũng có ghi chú một trong những nơi nhận quyết định này là các hộ dân. Thế nhưng UB đã nhất quyết không giao “Quyết định thu hồi và giao đất” này cho người mua nhà, thể hiện sự vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, đồng thời đó cũng là minh chứng cho sự thiếu minh bạch và đầy khuất tất trong qui trình thu hồi và giao đất trên giấy giống như một trò ảo thuật móc túi người dân.

13– Đã dung túng cho Cty PMH không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền SDĐ nhưng vẫn được cấp phép xây dựng, vẫn được quyền triển khai dự án, giúp cho Cty “xây lậu” cả một khu đô thị lớn như hiện nay mà không bị ai sờ gáy.

14– Đã dung túng cho Cty PMH phá vỡ qui hoạch được duyệt và đã cho phép Cty PMH hợp thức hóa mọi sai phạm vào năm 2007 khiến cho việc làm thủ tục cấp chủ quyền nhà cho người mua bị đình trệ và ách tắc trong nhiều năm do chưa có qui hoạch chi tiết. Và cũng chính vì l‎‎ý do điều chỉnh qui hoạch này đã đẩy người dân vào tình cảnh phải nộp tiền SDĐ chủ yếu rơi vào năm 2009 với bảng giá đất cao ngất ngưởng, gấp khoảng 500 lần so với qui định tại Điều 2.1 của cv 89 chỉ có 26.000đ/m2 (13.200.000đ: 26.000đ).

Tóm lại UB đã lạm dụng chức quyền để tiếp tay cho Cty PMH vi phạm pháp luật một cách có hệ thống: đã cho Cty PMH được quyền kinh doanh bất động sản khi pháp luật Việt Nam chưa cho phép, đã cho Cty PMH mượn đất để xây nhà ở thương mại, đã “làm ngơ” cho Cty PMH xây nhà để bán trên đất thuê 50 năm mà mục đích là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng trái phép và không phép nhiều hạng mục công trình, vi phạm qui hoạch về sử dụng đất, san lấp kênh rạch trái phép, phân lô bán nền khi chưa được cấp phép….mà hậu quả của nó là gây bức xúc và bất bình rất lớn trong xã hội, làm mất lòng tin của người dân đối với Đảng bộ và Chính quyền Thành phố.

Nhưng tôi thật sự không hiểu vì l‎‎ý do gì mà Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã không xứ l‎‎ý những sai phạm của Cty PMH vì đã không nộp tiền thuê đất, không nộp tiền SDĐ theo qui định của pháp luật về Đất Đai, về Nhà ở, về Kinh doanh Bất động sản, về Dân sự, và có thể cả Hình sự mà lại ban hành công văn chỉ đạo số 2187/TTg-KTN không rõ ràng, dễ gây ngộ nhận và tạo điều kiện cho Cty PMH tiếp tục lừa đảo những khách hàng nhẹ dạ cả tin, không nắm vững luật pháp ??? Hơn nữa, việc ra quyết định “Cty PMH có trách nhiệm thu tiền SDĐ của khách hàng” hay khách hàng phải nộp tiền SDĐ cho Cty PMH là thuộc thẩm quyền của tòa án, không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Với những vi phạm pháp luật của UBND TP.HCM như đề cập ở trên, tôi làm đơn này để chính thức tố cáo UBND TP.HCM đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ hãy tiến hành thanh tra toàn diện UBND TP.HCM trong lĩnh vực đất đai để phát hiện tiêu cực và tham nhũng, làm trong sạch bộ máy chính quyền, chống thất thu ngân sách Nhà nước, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền lợi của tôi và những người mua nhà ở tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng, đồng thời để giải tỏa những bức xúc và bất bình quá lớn trong cộng đồng cư dân Phú Mỹ Hưng nói riêng và trong toàn xã hội nói chung.

Chúc Thủ tướng và Tổng Thanh tra luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó và luôn giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân.

TP. Hồ Chí minh ngày ……..
Người tố cáo

(K‎ý và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Mọi bằng chứng và văn bản pháp l‎ý thể hiện những sai phạm của UBND TP.HCM đều được đăng tải tại trang blog congdongphumyhung.wordpress.com

Tôi đã gửi nhiều Đơn Khiếu nại, Đơn Tố cáo tới các cơ quan ban ngành đoàn thể từ trung ương tới địa phương nhưng chưa một đơn từ nào của tôi được xem xét và giải quyết nghiêm túc theo qui định của Luật Khiếu nại Tố cáo.
————————————————–
Nới gửi:
1/ Ông: TRẦN VĂN TRUYỀN, Tổng Thanh tra Chính phủ
Địa chỉ: 220 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
2/ Ông NGUYỄN TẤN DŨNG, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam.
Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội

UBND TP.HCM đã cho Cty PMH mượn đất để kinh doanh nhà ở thương mại rồi diễn trò ảo thuật thu hồi và giao đất trên giấy để đưa người dân vào thế phải trả tiền sử dụng đất thay cho chủ đầu tư là Cty PMH

UBND TP.HCM cho Cty PMH mượn đất để xây nhà ở thương mại (!?), on 21/02/2011 at 00:38 said:

Xét trên giác độ pháp l‎‎ý thì UBND TP.HCM đã cho Cty Tân Thuận thuê đất 50 năm nhưng không thu tiền thuê đất (Cho thuê nhưng không lấy tiền thuê = cho mượn):

1/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó tổng giám đốc Cty PMH gián tiếp thừa nhận Cty Tân Thuận không nộp tiền thuê đất khi Ông Dũng cho rằng Cty Tân Thuận không phải ghi nhận nợ và cũng không phải nộp tiền thuê đất (Cty Tân Thuận được quyền mượn đất) theo VnExpress ngày 15/10/2009.

Trích dẫn: “Thứ hai là, ở khoản 3, Điều 107, Nghị định 181 quy định, doanh nghiệp Nhà nước được cho thuê đất trước ngày 1/7/2004, được sử dụng đất như ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp không phải ghi nhận nợ. Đồng thời, doanh nghiệp không phải trả tiền thuê đất khi góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài”.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2009/10/3ba148ef/

2/ Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) xác nhận rằng TP.HCM cho Cty PMH thuê đất không thu tiền sử dựng đất (TP.HCM cho Cty PMH mượn đất) theo báo Tiền Phong ngày 16/10/2009:

Trích dẫn: “Theo Chi cục Thuế quận 7, trước đây TPHCM cho Phú Mỹ Hưng (PMH) thuê đất không thu tiền sử dụng đất (SDĐ), nay để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, TP tiến hành thủ tục thu hồi đất của PMH để giao cho người dân. Như vậy, đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho dân thì TP mới tiến hành thu hồi đất và giao đất” ….
Nguồn: http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/174703/Thu-tien-su-dung-dat-tai-Phu-My-Hung-Pham-luat-va-khong-cong-bang.html

3/ Về nguyên tắc: Nếu Cty Tân Thuận hay Cty PMH đã trả tiền thuê đất thì Chi cục thuế quận 7 đã chỉ thu khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trước đó theo Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Thế nhưng CCTQ7 đã thu của dân 100% tiền sử dụng đất (Tiền SDĐ) trong suốt 10 năm qua. Điều này chứng tỏ là Cty PMH chưa hề nộp tiền thuê đất nên CCTQ7 không thể thu khoản tiền chênh lệch của dân mà phải thu đủ 100% tiền SDĐ theo như trả lời của cán bộ thuế:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/12/29/chi-c%e1%bb%a5c-thu%e1%ba%bf-qu%e1%ba%adn-7-da-vi-ph%e1%ba%a1m-phap-lu%e1%ba%adt-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-nao/#comment-3511

4/ Công văn dự thảo số 7725/VPCP-KTN ngày 27/10/2010 của Văn phòng Chính phủ có nội dung “Cty TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở và tiền thuê đất mà công ty đã trả trước một lần cho cả thời gian thuê …”
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/11/22/cong-van-s%e1%bb%91-7725vpcp-ktn-ngay-27102010-c%e1%bb%a7a-van-phong-chinh-ph%e1%bb%a7/

nhưng khi công văn chính thức số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 được ban hành thì lại có nội dung khác “CTy TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất …”.
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/12/07/cong-van-s%e1%bb%91-2187ttg-ktn-ngay-02122010-c%e1%bb%a7a-pho-th%e1%bb%a7-t%c6%b0%e1%bb%9bng-chinh-ph%e1%bb%a7/

Điều đó chứng tỏ rằng VPCP trước đó vẫn nhầm tưởng là Cty PMH đã trả tiền thuê đất cho Nhà nước nên mới đưa ra dự thảo như vậy nhưng khi biết được sự thật là Cty PMH không nộp tiền thuê đất thì công văn chính thức số 2187 đã phải bỏ ngay cụm từ “khoản tiền chênh lệch” để thay bằng cụm từ “tiền sử dụng đất”.

Với 4 bằng chứng và l‎ý lẽ kể trên đã minh chứng cho việc UBND TP.HCM cho Cty Tân Thuận hay Cty PMH thuê đất nhưng không thu tiền thuê đất nên thực chất là cho mượn chứ đâu phải cho thuê vì cho thuê thì phải thu tiền thuê chứ. Hơn nữa sau khi Cty PMH đã xây dựng xong, thu hết tiền bán nhà rồi thì Cty PMH sẽ trả lại đất cho UBND TP.HCM và UBND TP.HCM làm quyết định thu hồi. Như vậy là UBND TP.HCM đã cho Cty PMH mượn đất (cho thuê không lấy tiền) rồi đòi lại (ra quyết định thu hồi) và Cty PMH được ưu đãi đặc biệt là không phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ tài chính nào về đất theo qui định của pháp luật (không phải nộp tiền thuê đất và cũng không phải nộp tiền SDĐ) nhưng nhẫn tâm nhất vẫn là việc UBND TP.HCM đã đẩy 100% nghĩa vụ tài chính về tiền SDĐ của Cty PMH cho người mua nhà thông qua quyết định thu hồi và giao đất mà UBND TP.HCM đã ban hành vừa trái thẩm quyền vừa trái pháp luật.

KHÔNG HOÀN TIỀN SDĐ THÌ PHẢI CẮM MỐC GIAO ĐẤT

Lúc này “bóng đang ở trong chân” của UBND TP.HCM nhưng không hiểu UBND TP.HCM sẽ lựa chọn phương án nào? Hoặc là phải hoàn trả và bồi thường thiệt hại cho những người mua nhà đã bị Thuế Q.7 thu tiền sử dụng đất sai đối tượng, hoặc là UBND TP.HCM sẽ phải xuống thực địa để cắm mốc giao đất cho “các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất để xây dựng nhà ở” theo đúng tinh thần và nội dung của Quyết định thu hồi và giao đất mà UBND TP.HCM đã ban hành trong suốt thời gian qua ???

Cư dân Phú Mỹ Hưng phản ứng quyết định đóng tiền sử dụng đất – Báo Dân Trí ngày 22/01/2011

Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-453013/cu-dan-phu-my-hung-phan-ung-quyet-dinh-dong-tien-su-dung-dat.htm

Cư dân Phú Mỹ Hưng phản ứng quyết định đóng tiền sử dụng đất

(Dân trí) – Trước thông tin UBND TPHCM kết luận khách hàng mua nhà, đất ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng phải đóng tiền sử dụng đất, nhiều cư dân đã phản ứng dữ dội.


Vấn đề ai sẽ đóng tiền sử dụng đất ở PMH vẫn còn rất nóng

Nhiều cách hiểu

Ngày 2/12/2010, Chính phủ ban hành văn bản số 2187/TTg-KTN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về vấn đề thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (PMH).

Theo chỉ đạo trên, trong trường hợp Công ty TNHH liên doanh PMH (chủ đầu tư KĐT PMH) đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng thì việc nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ) được tính tùy vào thời điểm ký hợp đồng.

Trường hợp ký kết hợp đồng trước ngày 16/11/2004 thì việc nộp TSDĐ thực hiện theo quyết định số 112/2002/QĐ-UB ngày 8/10/2002 của UBND TPHCM.

Trường hợp ký kết hợp đồng từ ngày 16/11/2004 đến trước ngày 1/7/2007 thì việc nộp TSDĐ thực hiện theo quy định tại điều 81 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ (Nhà đầu tư nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa TSDĐ và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước).

Trường hợp ký kết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 1/7/2007 trở về sau thì thực hiện theo quy định tại điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ (người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài và không phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài).

Tuy nhiên, văn bản này lại có thêm 1 chỉ đạo “căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế, Cty PMH có trách nhiệm thu của khách hàng TSDĐ phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định”.

Chỉ đạo này khiến người dân hoang mang vì có nhiều cách hiểu. Theo cách hiểu của Cty PMH mà lãnh đạo Cty này đã phát biểu trên Tuổi trẻ là “khách hàng có trách nhiệm đóng TSDĐ, Cty PMH có trách nhiệm thu và đóng lại cho nhà nước”.

Nhưng cư dân PMH lại hiểu: “Cty PMH có trách nhiệm thu và nộp cho nhà nước nhưng phải “phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên”, tức là phù hợp với các nghị định số 181/2004/NĐ-CP và số 84/2007/NĐ-CP. Theo các nghị định này thì trách nhiệm đóng TSDĐ đều là của PMH và PMH đã thu trong giá bán nhà”.

Phản ứng dữ dội

Trong khi dư luận đang trông chờ văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể của UBND TP thì ngày 21/1, báo Tuổi trẻ đăng thông tin từ Cty PMH cho biết UBND TP đã có kết luận là khách hàng phải đóng TSDĐ cho Cty PMH và Cty này sẽ nộp lại cho nhà nước.

Trước thông tin này, cư dân PMH đã lên tiếng phản ứng dữ dội trên diễn đàn thông tin chính của cộng đồng cư dân PMH là trang congdongphumyhung.wordpress.com. Nhiều người cho là hướng dẫn thực hiện của UBND TP đã sai tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Một cư dân cho rằng: “Nếu quyết định như vậy thì UBND TPHCM đã bắt dân phải nộp TSDĐ thêm 1 lần nữa với giá cao ngang ngửa giá mua nhà trong khi về nguyên tắc thì TSDĐ là một bộ phận không thể tách rời trong giá bán nhà mà Cty PMH đã thu đầy đủ của khách hàng từ trước đó”.

Phản ứng của cư dân PMH cũng là dễ hiểu. Bởi nếu buộc khách hàng đóng tiền SDĐ thì chẳng khác nào thừa nhận PMH bán nhà không có đất, tức là PMH đã mượn đất của UBND TP để xây nhà rồi bán, bán xong thì trả lại cho UBND và UBND lại bưng cái đất này bán cho khách hàng!?

Ngoài ra, nhiều cư dân phản ứng với quy định: “Đối với những trường hợp đã đóng TSDĐ xong và được cấp giấy chứng nhận thì không xem xét lại”. Bởi theo chỉ đạo của Thủ tướng, TSDĐ sẽ được tính từ ngày ký hợp đồng mua bán nhà, tức là sẽ rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm người dân đi làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. Nhưng những trường hợp đã làm xong giấy tờ thì không được áp dụng điều khoản này.

Một cư dân cho rằng: “Điều bất hợp lý nhất là những gia đình đã lỡ đóng giá cao đợt trước nay không xem xét lại – Có nghĩa là …MẤT. Còn những ai không đóng lúc đó – Tức là “không chấp hành” hóa lại HAY??? Lẽ ra phải trả lại khoản chênh lệch giữa giá cao và giá thấp chứ”.

Một cư dân khác cảm khái: “Những công dân chấp hành pháp luật, bằng mọi cách để có tiền nộp TSDD thay cho Cty PMH, lại là những nguời bị hại nặng nhất!”.

Tùng Nguyên

UBND TP.HCM đã vi phạm pháp luật như thế nào ???

1– Đã ban hành vượt thẩm quyền cv 89/UB-QLĐT (cv 89) ngày 06/01/2000 để Cty PMH được quyền kinh doanh bất động sản trong khi pháp luật của VN chưa cho phép cùng với nhiều ưu đãi, trái với qui định của pháp luật mà còn duy trì cv 89 này làm cơ chế và phương thức kinh doanh cho Cty PMH trong suốt 10 năm qua bất chấp sự điều chỉnh và bổ sung các điều luật..

2– Đã vi phạm Khoản 3 Điều 2 của Quyết định 865/TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ vì đã không buộc Cty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận phải trả tiền thuê đất được qui định tại Điều 1 của Quyết định 865/TTg này.

3– Đã không thực hiện đúng chức năng quản l‎ý Nhà nước để buộc Cty PMH phải nộp các khoản tiền thuê đất được qui định tại Khoản a Điều 7 Giấy phép Đầu tư số 602/GPĐTĐC7 ngày 20/10/2003 của Bộ KH-ĐT cấp cho Cty PMH.

4– Đã không thực hiện đúng chức năng quản l‎ý‎ Nhà nước mà dung túng cho Cty PMH vi phạm Khoản b.2 Điều 5 của Giấy phép Đầu tư số 602/GPĐTĐC8 ngày 29/10/2004 “Việc bán nhà ở gắn với chuyển nhượng quyền SDĐ và chuyển nhượng quyền SDĐ đã phát triển hạ tầng phải thực hiện phù hợp với các qui định hiện hành của pháp luật, các qui định tại Quyết định 112/2002/QĐ-UB…” vì chính UBNDTP là người đã duy trì việc thực hiện cv 89 trong suốt 10 năm qua, bất chấp các qui định hiện hành của pháp luật .

5– Đã không thực hiện đúng chức năng quản l‎ý Nhà nước để buộc Cty PMH phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (TSDĐ) của chủ đầu tư được qui định tại:
-Điều 6.2 Quyết định 112/2002/QĐ-UB qui định cơ chế và phương thức kinh doanh của Cty PMH.
-Khoản 2 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (Cty PMH phải nộp đủ 100% thay vì khoản chênh lệch)
-Khoản 1 Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP (Cty PMH phải nộp đủ 100% tiền thuế đất = TSDĐ)
-Khoản b Điều 2 Nghị định 198/2004/NĐ-CP (Cty PMH phải nộp đủ 100% TSDĐ)

6– Đã không sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Quyết định 112/2002/QĐ-UB cho phù hợp với Luật Đất đai được qui định tại Khoản 4 Điều 186 Nghị định 181/2004/NĐ-CP; tại Điều 14 của Quyết định 112/2004/QĐ-UB.

7– UBND đã không điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Cty PMH cho phù hợp với Luật Đất đai theo đúng thẩm quyền được pháp luật qui định tại điều 32, nghị định 181/2004/NĐ-CP.

8– Đã không thực hiện đúng chức năng quản l‎ý Nhà nước để buộc Cty PMH phải thực hiện đăng k‎ý‎ biến động về sử dụng đất để chuyển từ đất thuê sang đất được giao theo Khoản 3 Điều 38 Nghị định 181/2004/NĐ-CP mà vẫn cho phép Cty PMH duy trì hình thức thuê đất 50 năm nhưng lại vẫn được quyền xây nhà để bán, vẫn được cấp phép xây dựng và triển khai dự án, vẫn được quyền bán nhà cho dân là trái với qui định của pháp luật về đất đai, về nhà ở, về kinh doanh bất động sản và cả về pháp luật dân sự.

9– Ban hành “Quyết định thu hồi đất” trái với mọi qui định của pháp luật đối với những phần đất mà trước đây UBNDTP đã giao đúng thẩm quyền theo Khoản 1 Điều 37 của Luật Đất Đai cho chủ đầu tư – Cty PMH để sử dụng vào mục đích xây nhà ở để bán. Nhẽ ra UBNDTP phải buộc Cty PMH chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về TSDĐ thay vì thu hồi đất trái pháp luật. Hậu quả của “Quyết định thu hồi đất” là đã giúp Cty PMH trốn toàn bộ TSDĐ, gây thất thu ngân sách Nhà nước, tạo nên sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp

10– Ban hành “Quyết định giao đất” cho từng hộ gia đình cá nhân mua nhà ở gắn liền với QSDĐ ở tại các dự án, trái với mọi qui định của pháp luật vì trong trường hợp này thì người được giao đất để xây dựng nhà ở chính là chủ đầu tư (Cty PMH) còn người mua nhà thì được nhận quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào về TSDĐ theo Khoản 1 Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP. Hơn nữa thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc về UBND cấp quận huyện theo khoản 2 Điều 37 Luật Đất Đai. Hậu quả của của “Quyết định giao đất” là đã đẩy người mua nhà vào thế phải trả TSDĐ thay cho nghĩa vụ của Cty PMH nên UBNDTP có nghĩa vụ giải quyết mọi hậu quả nghiêm trọng do sai phạm này gây ra.

11– Tự qui đổi từ diện tích sàn căn hộ chung cư thành diện tích đất được giao cho các hộ gia đình cá nhân, trái với mọi qui định của pháp luật

12– UBND TP.HCM vi phạm nhân quyền: UBND TP.HCM thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Khoản 4 Điều 7 Luật Đất Đai nhưng chính UBNDTP lại có những hành vi thiếu minh bạch đối với người mua nhà: Quyết định thu hồi và giao đất này đã được UBNDTP ban hành từ cách đây gần chục năm nhưng không một người mua nào được biết mặc dù trách nhiệm của người mua nhà được qui định rất rõ ràng tại Điều 3 “…hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiêm thi hành quyết định này” và cũng có ghi chú một trong những nơi nhận quyết định này là các hộ dân. Thế nhưng UBNDTP đã nhất quyết không giao “Quyết định thu hồi và giao đất” cho người mua nhà, thể hiện sự vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, đồng thời đó cũng là minh chứng cho sự thiếu minh bạch và đầy khuất tất trong qui trình thu hồi và giao đất.

13– Không thực hiện đúng chức năng quản l‎ý Nhà nước để buộc Cty PMH phải hoàn tất xong nghĩa vụ tài chính về TSDĐ mới được cấp phép xây dựng, mới được quyền triển khai dự án nhưng UBNDTP không những đã “làm ngơ” mà còn tiếp tay cho Cty PMH trốn nộp TSDĐ bằng cách ban hành Quyết định thu hồi đất nên Cty PMH đã “xây lậu” cả một khu đô thị lớn như hiện nay mà không bị ai sờ gáy.

14– Không thực hiện đúng chức năng quản l‎ý Nhà nước để buộc Cty PMH phải thực hiện đúng qui hoạch được duyệt mà lại cho phép Cty PMH hợp thức hóa mọi sai phạm khiến cho việc làm thủ tục cấp chủ quyền nhà cho người mua bị đình trệ và ách tắc trong nhiều năm do chưa có qui hoạch chi tiết. Và cũng chính vì l‎‎ý do điều chỉnh qui hoạch này đã đẩy người dân vào tình cảnh phải nộp TSDĐ (theo cv 89) chủ yếu rơi vào năm 2009 với bảng giá đất cao ngất ngưởng, gấp khoảng 500 lần so với qui định tại Điều 2.1 của cv 89 là 26.000đ/m2 (13.200.000đ: 26.000đ).

Tóm lại UBNDTP đã không làm tròn trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai mà còn tiếp tay cho Cty PMH vi phạm pháp luật một cách có hệ thống thông qua việc ban hành quyết định thu hồi và giao đất vừa trái pháp luật vừa trái thẩm quyền đã khiến cho nghĩa vụ về TSDĐ của chủ đầu tư đã bị đánh tráo cho người mua nhà, giúp Cty PMH trốn thuế, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Hơn nữa UBNDTP đã “làm ngơ” cho Cty PMH xây nhà để bán trên đất thuê 50 năm và ngay cả tiền thuê đất cũng không nộp, xây dựng trái phép và không phép nhiều hạng mục công trình, vi phạm qui hoạch về sử dụng đất, san lấp kênh rạch trái phép, phân lô bán nền khi chưa được cấp phép….mà hậu quả của nó là gây bức xúc và bất bình rất lớn trong xã hội, làm mất lòng tin của người dân đối với Đảng bộ và Chính quyền Thành phố.

THƯ KIẾN NGHỊ (gửi Thủ tướng)-Đề nghị chấm dứt hiệu lực và giải quyết hậu quả pháp lý của cv 89/UB-QLĐT ngày 06/01/2000 do UBNDTPHCM ban hành vượt thẩm quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự – Hạnh Phúc.
————
THƯ KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG

V/v: Chấm dứt ngay hiệu lực pháp l‎ý của công văn số 89/UB-QLĐT ngày 06/01/2000 và yêu cầu UBND TP.HCM giải quyết ngay hậu quả pháp l‎‎ý do công văn này gây ra, khôi phục ngay quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng.

Tôi là ………….., CMND số ……….. , hiện đang cư ngụ tại ……., là người bị hại do đã mua nhà ở của Cty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) nhưng lại phải nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ) thay cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, xin gửi tới Thủ tướng lời chào trân trọng và xin được kiến nghị với Thủ tướng như sau:

Từ năm 2000 cho tới nay Cty PMH đã hoạt động theo công văn số 89/UB-QLĐT (CV89) do UBND TP. HCM ban hành ngày 06/01/2000 nhưng công văn này đã được UBND TP.HCM ban hành vượt thẩm quyền nên không có giá trị pháp l‎ý vì luật pháp lúc đó chưa có bất cứ qyi định nào cho phép người nước ngoài hay liên doanh được kinh doanh bất động sản tại Việt nam. Ngày 01/02/2002 (tức 2 năm sau) thì Chính phủ mới có chỉ đạo tại công văn số 134/CP-QHQT cho phép Cty PMH được bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã phát triển hạ tầng và mãi đến ngày 20/10/2003 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới chính thức cấp Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 602/GPĐC7 cho phép Cty PMH xây nhà ở thương mại và hoạt động theo Quyết định 112/2002/QĐ-UB (QĐ112) ngày 08/10/2002 của UBND TP. HCM. Vì thế CV89 hoàn toàn không có giá trị pháp l‎ý do UBND TP.HCM đã ban hành vượt thẩm quyền (giấy phép con) và nhẽ ra phải bị chấm dứt hiệu lực pháp l‎ý từ ngày 08/10/2002 khi ban hành Quyết định 112/2002/QĐ-UB hoặc phải chấm dứt hiệu lực pháp l‎ý cùng với 06 giấy phép con khác theo Quyết định 2414/QĐ-UB ngày 30/06/2003 của UBND TP. HCM.

Cty PMH, UBND TP.HCM và các cơ quan quản lý Nhà nước tại TP.HCM đã hoạt động theo CV89 từ năm 2000 cho tới khi UBND TP.HCM ban hành CV số 2972/UBND-ĐTMT ngày 25/06/2010 tạm hoãn xác định TSDĐ, chứ không hoạt động theo QĐ112 như phần báo cáo thiếu trung thực của Cty PMH tại công văn 1356-09/PMH-GM ngày 09/12/2009 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì mọi hoạt động của Cty PMH diễn ra theo trình tự sau đây:

https://congdongphumyhung.wordpress.com/2009/11/15/cong-van-s%e1%bb%91-89ub-qldt-gi%e1%ba%a5y-phep-con/

1- UBND TP.HCM đã giao đất cho Cty PMH và cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử dụng Đất (GCN QSDĐ) Thuê với Thời hạn sử dụng đất đến ngày 19/05/2043 – Mục đích sử dụng đất: Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng. Cho đến hôm nay Cty PMH vẫn đang sử dụng GCN QSDĐ thuê này để xây nhà và bán cho người dân (!?).

2- Cty PMH triển khai xây dựng và bán nhà theo Hợp đồng mua bán nhà (HĐMBN) do chính Cty PMH soạn thảo nên đã “gài” cho người mua nhà phải trả TSDĐ trong một phụ lục nào đó, không ăn nhặp gì với điều khoản Giá bán và Phương thức thanh toán được qui định trong nội dung chính của HĐMBN (Cty PMH đã căn cứ vào Điều 2.1 và 3.2.3 của CV89 để bắt người mua trả TSDĐ).

3- Cty PMH mời Ông Hoàng Xuân Hoan, Trưởng Phòng Công chứng Nhà nước số 2, TP. HCM đến trụ sở Cty PMH để yêu cầu người mua k‎ý vào mẫu Hợp đồng công chứng (HĐCC) đã soạn sẵn rồi ra về tay không vì không bao giờ có mặt bên bán là Ông Trương Quốc Hưng. (Cty PMH đã căn cứ vào Điều 3.1.4 của CV89 để bắt người mua phải k‎ý HĐCC để có đủ thành phần hồ sơ tại Đều 3.1 của CV89 này).

4- Sau khi tập hợp đủ hồ sơ của người mua nhà theo qui định tai Điều 3.1 của CV89, Cty PMH sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho Ban Quản l‎‎ý Khu Nam để thẩm tra xác nhận và làm thủ tục giao đất ‎theo qui định tại Điều 3.2 của CV89.

5- UBND TP.HCM k‎‎ý Quyết định Thu hồi và Giao đất (QĐTHGĐ) để thu hồi đất thuộc các dự án xây dựng nhà ở của Cty PMH và giao đất cho người mua theo tờ trình của Sở Địa chính Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) được qui định tại Điều 3.2.2 của CV89.

UBND TP.HCM thực hiện việc giao đất cho người mua nhà chung cư căn cứ theo qui định tại Điều 1.2 của CV89 “Diện tích giao đất trong trường hợp này là một phần của khu đất xây dựng chung cư tương ứng với diện tích căn hộ được chuyển cho người mua căn cứ vào phần diện tích sàn nhà được chuyển cho người mua so với tổng diện tích sàn của chung cư”.

Cùng với QĐTHGĐ đều có đính kèm một bản “Danh sách Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất để xây dựng nhà ở” trong đó qui định rất cụ thể số m2 đất mà người mua nhà phải nộp TSDĐ mà đã được UBND TP.HCM qui đổi từ diện tích sàn căn hộ ra diện tích đất theo công thức tính được qui định rất cụ thể tại Điều 1.2 của CV89 này.

CV89 này đã được UBND TP.HCM ban hành vượt thẩm quyền và chứa đựng những điều khoản trái pháp luật nhưng những gì mà TP.HCM đã thực hiện thì còn “tệ” hơn. Đó là:

1/ UBND TP.HCM đã cho Cty PMH thuê đất, không thu TSDĐ theo trả lời của lãnh đạo Chi cục thuế Quận 7 đã được đăng trên báo Tiền Phong ngày 16/10/2009

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/174703/Thu-tien-su-dung-dat-tai-Phu-My-Hung-Pham-luat-va-khong-cong-bang.html

2/ Cty PMH và UBND TP.HCM đã thay đổi công thức tính được qui định tại CV89 từ “Diện tích sàn căn hộ” trở thành “Diện tích sàn căn hộ + Diện tích công cộng ” để qui đổi ra diện tích đất được giao khiến cho gánh nặng của người mua bị tăng lên đáng kể so với công thức tính tại CV89.

https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/09/24/di%e1%bb%87n-tich-d%e1%ba%a5t-va-di%e1%bb%87n-tich-nha-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-mua-da-b%e1%bb%8b-cty-pmh-tinh-gian-l%e1%ba%adn-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-nao/

3/ UBND TP.HCM đã tùy tiện áp các mức giá khác nhau cho những người được giao đất trong cùng một ngày có tên trong cùng một danh sách (người thì được tính giá cũ chỉ có 26.000đ/m2, người thì bị tính giá mới có thể lên tới 13.200.000đ/m2) trái luật định.

Vậy kính đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND TP.HCM phải chấm dứt ngay hiệu lực pháp l‎ý của Công văn số 89/UB-QLĐT được ban hành vượt thẩm quyền và trái luật pháp, đồng thời giải quyết mọi hậu quả pháp l‎ý mà công văn này gây ra, khôi phục ngay quyền và lợi ích hợp của người mua nhà ở tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng.

Kính chúc Thủ tướng nhiều sức khỏe, thành công, luôn giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tp. Hồ Chí Minh ngày …/12/2010
Trân trọng,
Người kiến nghị:

(K‎ý‎ ghi rõ họ tên)

———
Địa chỉ:
Ông NGUYỄN TẤN DŨNG, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam
Văn phòng Chính phủ
16 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hoặc có thể gửi thư điện tử trực tiếp theo đường dẫn sau:
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,4075180&_dad=portal&_schema=PORTAL

TẠI SAO PHẢI THANH TRA TOÀN DIỆN CTY PMH ?

Tại sao phải thanh tra toàn diên Cty PMH ?, on 21/12/2010 at 14:34 said:

Sau khi xem hồ sơ pháp l‎‎ý đã được đăng trên blog congdongphumyhung.wordpress.com tôi xin tóm tắt ngắn gọn như sau:

1/ Hợp đồng công chứng (HĐCC) xác nhận: Cty PMH có quyền sử dụng đất ở (QSDĐƠ) và chuyển nhượng QSDĐƠ này cho người mua nên người mua không phải nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ) vì không phải là người được giao đất.
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/01/05/mp-h%e1%bb%a3p-d%e1%bb%93ng-mua-ban-nha-%e1%bb%9f-cong-ch%e1%bb%a9ng/

2/ Giấy chứng nhận Quyền Sở hữu Nhà ở và Quyền sử dụng Đất ở (sổ hồng) xác nhận người mua nhận chuyển nhượng QSDĐƠ chứ người mua không được giao đất nên không phải nộp TSDĐ
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/01/05/mp-gi%e1%ba%a5y-ch%e1%bb%a9ng-nh%e1%ba%adn-qshn%c6%a1-qsdd%c6%a1/

Căn cứ vào HĐCC và sổ hồng thì Quyết định thu hồi và giao đất (QĐTHGĐ) do UBNDTP ban hành không chỉ trái với các qui định của pháp luật mà còn trái với các qui định trong các chứng từ sở hữu nên QĐTHGĐ này bị vô hiệu (không có giá trị hiệu lực) và buộc phải hủy bỏ đồng thời UBNDTP có trách nhiệm giải quyết mọi hậu quả và bồi thường tổn thất cho người bị hại do quyết định vô hiệu của mình gây ra.
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/02/02/mp-quy%e1%ba%bft-d%e1%bb%8bnh-thu-h%e1%bb%93i-va-giao-d%e1%ba%a5t/

HĐCC và sổ hồng là 2 giấy tờ pháp l‎‎ý quan trọng xác định quyền sở hữu của người mua nhà thì về mặt hình thức các văn bản này đều phù hợp với pháp luật (người mua nhận chuyển nhượng QSDĐƠ chứ không được giao đất). Do vậy trong bất cứ trường hợp nào thì nghĩa vụ tài chính về TSDĐ đều không hề dính dáng đến người mua còn chủ đầu tư có QSDĐƠ hay là QSDĐ thuê thì đó là việc giữa chủ đầu tư với các Cơ quan Quản l‎‎ý Nhà nước (CQQLNN) và ai làm trái thì sẽ phải chịu những hình thức chế tài luật pháp do những hành vi gian dối này gây ra.

Việc Chi cục thuế Quận 7 (CCTQ7) đã không căn cứ vào các qui định của pháp luật để truy thu và xử phạt chủ đầu tư đã không nộp TSDĐ vào ngân sách Nhà nước thì phải bị xử l‎‎ý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công chức quản lý thuế vì đã thông đồng, bao che cho người nộp thuế là Cty PMH theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Luật Quản lý Thuế.
Việc CCTQ7 thu “nhầm” 100% TSDĐ của khách hàng căn cứ theo QĐTHGĐ bị vô hiệu nên CCTQ7 buộc phải hoàn trả vô điều kiện cho người bị hại và có thể phải bồi thường thiệt hại (nếu có).

Theo tôi thì có thể xảy ra mấy khả năng sau đây và cần phải thanh tra để làm rõ:

1/ Nếu Cty PMH thực tế đã nộp TSDĐ rồi căn cứ theo Thông báo nộp TSDĐ số 4019/TBa ngày 05/08/2009 do Bà Đào Thị Tuyết Hồng, Chi cục phó CCTQ7 đã k‎ý với nội dung “Cty Phú Mỹ Hưng đã nộp TSDĐ ngày 19/05/05 theo BL số APP 0052”
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/12/21/cty-pmh-da-n%e1%bb%99p-ti%e1%bb%81n-sdd-ngay-19505-theo-bl-s%e1%bb%91-app-0052/

Vậy thì tại sao CCTQ7 lại vẫn thu đủ 100% TSDĐ của những người dân khác thêm một lần nữa ???

2/ Nếu Cty PMH chưa nộp hoàn tất TSDĐ mà các CQQLNN vẫn lập các chứng từ sở hữu hợp pháp cho người dân trong đó thể hiện là Cty PMH đã có QSDĐƠ thì điều này đồng nghĩa với việc các CQQLNN đã dành cho Cty PMH một đặc ân là cứ xây nhà để bán trên đất thuê và không phải nộp TSDĐ như tất cả các Cty kinh doanh Bất động sản khác. Hay nói cách khác là các CQQLNN mặc nhiên công nhận là Cty PMH có QSDĐƠ mà không cần phải nộp TSDĐ. Có nghĩa là TSDĐ tại PMH sẽ được cho qua và không phải hạch toán vào ngân sách Nhà nước hay ngân sách của Thành phố.

Vậy thì tại sao CCTQ7 lại vẫn thu đủ 100% TSDĐ của người dân ???

Tóm lại là phải thanh tra toàn diện Cty PMH để phát hiện các sai phạm không chỉ của Cty này mà của cả các CQQLNN trong việc thu 100% TSDĐ của người mua trái với các qui định của pháp luật nhưng điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh ở đây là: Các chứng từ sở hữu mà người mua được cấp (HĐCC, sổ hồng) đều không thể hiện cái nghĩa vụ tài chính oan gia mà người dân đã thực hiện với CCTQ7 cho nên số tiền khổng lồ mà CCTQ7 đã thu của người dân thì về nguyên tắc là không cần phải hạch toán hay nộp ngân sách Nhà nước vì chứng từ sở hữu mà CQQLNN cấp cho dân không hề thể hiện khoản TSDĐ mà dân đã nộp trong suốt thời gian qua.

Vậy số tiền khổng lồ này hiện nay đang ở đâu? Có nộp vào ngân sách Nhà nước hay không? Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc thu “ngoài luồng” như thế này? Ai sẽ bồi thường thiệt hại cho người dân? Hành vi gian lận và dối trá này xẽ bị xử l‎ý‎ như thế nào trước pháp luật? Người dân chúng tôi mong nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Chính phủ, các cơ quan lập pháp và hành pháp, từ trung ương tới địa phương để bất cứ ai dù trong cương vị nào cũng không thể chà đạp lên luật pháp, tham những tiền ngân sách và xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

“Bình luận thêm từ một Luật sư”

Nguồn: https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/12/19/giam-d%e1%bb%91c-s%e1%bb%9f-c%e1%bb%a7a-tp-hcm-co-quy%e1%bb%81n-l%e1%bb%b1c-cao-h%c6%a1n-c%e1%ba%a3-th%e1%bb%a7-t%c6%b0%e1%bb%9bng-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-va-toa-an/#comment-2994

*************** ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI LẬT TẨY ***************

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI LẬT TẨY !!!, on 20/12/2010 at 15:35 said:

Nếu tận mắt chứng kiến những gì diễn ra trong suốt thời gian qua thì ai ai cũng đều thấy chán chường khi nói về các vị công bộc thoái hóa biến chất! Một khi đã có quyền hành trong tay và nhất là khi cái chức quyền đó do mua bán mà có thì họ ngang nhiên vơ vét và chia chác tài nguyên của đất nước, ngang nhiên chiếm hữu những khoản tiền khổng lồ mà theo luật thì phải thuộc về ngân sách Nhà nước nhưng thậm tệ nhất vẫn là hành vi “móc túi” của dân, nhẫn tâm chiếm đoạt những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người dân phải vất vả mới kiếm được bằng chính sức lao động của mình hòng nhanh chóng “thu hồi vốn” (tiền mua ghế) và phải có lãi gấp trăm ngàn lần mà chưa chắc chịu dừng tay.

Tôi thật sự cảm thấy rất đau đớn khi nghĩ đến vận mệnh của đất nước này. Cha ông ta đã đổ biết bao xương máu trong suốt mấy cuộc kháng chiến để giành độc lập cho dân tộc, để giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam nhưng đã bị đám hậu sinh “khả ố” này chà đạp và giày xéo không thương tiếc. Chúng câu kết với ngoại bang để dễ bề tham nhũng và nguy hiểm hơn là cho phép ngoại bang hình thành khu tự trị và vận hành khu tự trị này bằng những điều luật riêng, không cần phải ăn nhặp gì với luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam mà việc bắt ép người dân mua nhà ở trong các dự án lại phải nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ), trái ngược hoàn toàn với mọi qui định của pháp luật chính là một ví dụ điển hình nói lên quyền lực tối cao của khu tự trị do cái đám “hậu sinh khả ố” này ban tặng

Năm 2004 cư dân PMH cũng đã kịch liệt phản đối về việc thu TSDĐ của người dân là không đúng với các qui định của pháp luật đã được các báo chí đăng tin nhưng chính quyền không những làm ngơ mà còn tiếp tay cho Cty PMH lừa đảo người mua bằng cách tự “đẻ” ra cái gọi là “Quyết định thu hồi và giao đất” (QĐTH&GĐ) vốn dĩ chỉ dành cho các nhà đầu tư thành phần căn cứ theo Điều 12 Quyết định 112/2002/QĐ-UB là “12.1.3- Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các thủ tục thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư thành phần” để nhằm mục đích “biến” những người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trở thành những nhà đầu tư thành phần (xây nhà để kinh doanh) tức là biến người mua nhà của các dự án thành những người được Nhà nước trực tiếp giao đất để tự xây dựng nhưng thực tế là người dân đã mua căn hộ chung cư và nhà hoàn thiện do chủ đầu tư là Công ty Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) xây dựng từ A-Z với giá cao ngầt ngưởng hơn 50 triệu đồng/m2 cho dự án Riverpark làm ví dụ. (Xenm QĐTH&GĐ ở link bên dưới)
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/02/02/mp-quy%e1%ba%bft-d%e1%bb%8bnh-thu-h%e1%bb%93i-va-giao-d%e1%ba%a5t/

Đến lượt mình, Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) liền “túm” ngay lấy cái QĐTH&GĐ của UBNDTP để áp thẳng tay 100% TSDĐ cho người mua nhà như đối với trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau khi người dân đã nộp hoàn tất 100% TSDĐ và thuế trước bạ thì UBND quân 7 sẽ “thư thả” cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ (Sổ hồng ) cho người dân mà hình thức của nó là phù hợp với qui định của pháp luật nhưng cũng chính cái Sổ hồng này đã bóc trần toàn bộ sự thật giả dối của cái gọi là QĐTH&GĐ kia như sau:
2/ Đất ở:
– Diện tích: +Sử dụng riêng: “không” m2
– Đất được giao hay thuê: Nhận chuyển nhượng QSDĐ
– Nhận chuyển nhượng lần 1 (Xem Sổ hồng ở đường link bên dưới)
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/01/05/mp-gi%e1%ba%a5y-ch%e1%bb%a9ng-nh%e1%ba%adn-qshn%c6%a1-qsdd%c6%a1/
Như vậy là người mua nhà đã NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ ĐẤT Ở ỔN ĐỊNH LÂU DÀI TỪ CHỦ ĐẦU TƯ căn cứ theo GCN mà người mua được cấp nên thực chất là NGƯỜI MUA NHÀ KHÔNG ĐƯỢC GIAO ĐẤT (GCN cũng đề là “không” m2). Vậy thì CCTQ7 đã thu 100% TSDĐ của người không được giao đất là đã phạm luật nghiêm trọng. Chỉ cần căn cứ vào Sổ hồng này thì cư dân PMH đã có quyền bắt CCTQ7 không những chỉ trả lại cho người dân TSDĐ đã thu sai đối tượng mà còn có quyền yêu cầu CCTQ7 phải bồi thường thiệt hại cả vật chất và tinh thần cho người bị hại trong suốt thời gian qua theo luật định. Như vậy thì QĐTH&GĐ chỉ là “công cụ để móc túi” người dân một cách dã man (100% TSDĐ) nhưng lại bị Sổ hồng lật tẩy. Đúng là “gậy ông lại đập lưng ông” và không biết rồi đây UBNDTP sẽ giải thích thế nào về sự cắc cớ này trước các cơ quan lập pháp và hành pháp và với người dân TP. HCM ? Không lẽ lại vác bài ca “đầm lầy” để dân chúng thông cảm mà bỏ qua cho ?

Xin nói thêm: ngoài Sổ hồng thể hiện sự phù hợp với pháp luật về mặt hình thức như vừa nêu trên thì còn có thêm cả Hợp đồng công chứng mua bán nhà ở (HĐCC) cũng phù hợp không kém “Công ty là chủ sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số …”. (Xem HĐCC theo đường link bên dưới)
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/01/05/mp-h%e1%bb%a3p-d%e1%bb%93ng-mua-ban-nha-%e1%bb%9f-cong-ch%e1%bb%a9ng/
Như vậy là cả HĐCC và Sổ hồng đều qui định nhất quán là Cty PMH có quyền sử dụng đất ở và để có được quyền sử dụng đất ở này thì Cty PMH đã phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính về TSDĐ trước khi tiến hành k‎ý HĐCC với khách hàng. Nhưng thực tế thì Cty PMH không ‎nộp TSDĐ và cứ vô tư xây nhà để bán trên đất thuê 50 năm và thậm chí là tiền thuê đất có thể cũng chưa nộp vào ngân sách Nhà nước bởi vì “Về nguyên tắc nếu Cty PMH đã nộp tiền thuê đất rồi thì CCTQ7 sẽ chỉ đòi người dân số tiền chênh lệch giữa TSDĐ và tiền thuê đất mà Cty PMH đã trả trước đó chứ CCTQ7 sẽ không được quyền thu TSDĐ 100%” (theo giải thích của cán bộ thuế).

Nếu vậy thì Ông Hoàng Xuân Hoan (Trưởng Phòng Công Chứng Nhà nước số 2) và Ông Trương Văn Thủ (Phó Chủ tịch UBND Q.7) đã k‎‎ý và ban hành cho người dân những giấy tờ sở hữu giả mạo vì thực chất Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Cty PMH đến hôm nay vẫn là đất thuê 50 năm chứ không phải là “đất ở” nhưng vì theo qui định của pháp luật thì chủ đầu tư không được phép xây nhà để bán trên đất thuê nếu như chủ đầu tư không nộp TSDĐ hoặc khoản tiền chênh lệch giữa TSDĐ ở và tiền thuê đất đã trả trước đó vì thế cả Ông Hoan và Ông Thủ đành phải “nhắm mắt đưa chân” để k‎ý những giấy tờ giả mạo này cốt để phù hợp với các qui định của pháp luật. Vậy thì Ông Hoan, Ông Thủ và những ai chỉ đạo cho 2 ông này sẽ chịu những chế tài nào của pháp luật? Hậu quả nghiêm trọng mà trò lừa đảo này gây ra ai sẽ chịu trách nhiệm ? Chắc lại tìm cách đổ lỗi cho “thằng cơ chế” ?

Qua đó cho thấy cả một hệ thống các cơ quan quản l‎‎‎ý Nhà nước tại TP. HCM không chỉ nắm rất vững luật pháp (“nặn” ra các chứng từ sở hữu phù hợp với pháp luật về mặt hình thức văn bản) mà còn hết sức ranh ma quỉ quyệt (“đẻ” ra cái gọi là QĐTH&GĐ để cướp không của người dân 100% TSDĐ) và đến nước này rồi mà vẫn còn muốn “xơi” tiếp của dân như vị lãnh đạo của một sở nào đó mới vừa loạn ngôn mấy ngày trước trên báo Pháp luật TP. HCM.

Cho nên nếu chính quyền thành phố này vẫn không chịu dừng tay, vẫn muốn bóc lột hiếp đáp dân lành thì người dân TP. HCM nói chung và cư dân PMH nói riêng phải quyết lôi bọn tham quan này ra trước ánh sáng công luận để xử l‎ý‎ thích đáng hành vi câu kết với ngoại bang để cùng nhau ăn chặn của ngân sách Nhà nước toàn bộ số TSDĐ mà Cty PMH đã thu của khách hàng nằm trong giá bán nhà nên đã không chịu chấp thuận phương án rất thấu tình đạt l‎ý mà Cty PMH đã đề xuất là cấn trừ TSDĐ vào giá bán nhà mà Cty PMH đã thu của khách hàng. Có lẽ đám quan tham này vẫn rất tự tin là đã và sẽ hất thành công nghĩa vụ TSDĐ này sang cho người mua nhà nên khoản TSDĐ mà Cty PMH đã thu thì cứ giữ lại và tha hồ mà chia chác.

Mỗi người dân chúng ta hãy vì mình, vì mọi người và vì sự phát triển trong sạch và lành mạnh của Thành phố mang tên Bác nói riêng và cả Nước Việt Nam nói chung để đừng nhắm mắt làm ngơ trước quyền hành bạo lực và hãy là những người yêu nước chân chính luôn đấu tranh để giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không để cho những thế lực tư bản thân hữu mặc sức hoành hành gây bất ổn cho xã hội, gây bức xúc cho người dân và chà đạp thô bạo lên luật pháp và hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

Nguồn: https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/12/19/giam-d%e1%bb%91c-s%e1%bb%9f-c%e1%bb%a7a-tp-hcm-co-quy%e1%bb%81n-l%e1%bb%b1c-cao-h%c6%a1n-c%e1%ba%a3-th%e1%bb%a7-t%c6%b0%e1%bb%9bng-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-va-toa-an/

KÍNH MỜI CƯ DÂN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM PHÓNG SỰ CỦA VTV1 ĐÃ PHÁT NGÀY 18/12/2010

http://media.vtv.vn/Media/Get/Bat-dong-san-sang—18122010-4c3bd33d6a.html

LÃNH ĐẠO SỞ NÀO CỦA TP.HCM CÓ QUYỀN LỰC CAO HƠN THỦ TƯỚNG, QUỐC HỘI VÀ TÒA ÁN THẾ NÀY ???

Trích từ bài viết trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 16/12:
Nguồn: http://phapluattp.vn/20101216121746166p0c1085/khu-do-thi-phu-my-hung-van-tranh-cai-ve-doi-tuong-nop-tien-su-dung-dat.htm

“Theo một lãnh đạo sở tham gia góp ý, văn bản của Thủ tướng là rõ ràng và phù hợp với kiến nghị của UBND TP. Cụ thể, Công ty PMH có trách nhiệm là đầu mối nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước và thu lại từ các hộ dân mua nhà. Nói cách khác, tiền sử dụng đất vẫn do bên mua đóng theo hợp đồng đã ký kết. Các văn bản quy định chủ đầu tư nộp tiền là vì nhà nước chỉ cần nắm một đầu mối, còn chủ đầu tư có trách nhiệm cộng tiền sử dụng đất vào giá bán. Công ty PMH không thực hiện đúng, để khách hàng tự đóng là có lỗi nhưng không vì thế mà hợp đồng mua bán bị vô hiệu. “Tuy nhiên, nên chờ câu trả lời thống nhất từ báo cáo, đề xuất của các sở, ngành theo chỉ đạo của TP, khoan vội kết luận lúc này” – ông đề nghị”

*** THƯ KIẾN NGHỊ GỬI CHỦ TỊCH UBND TP.HCM ***

Công Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự – Hạnh Phúc.
————
THƯ KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch UBND TP. HCM.

V/v: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 về việc giải quyết vấn để tiền sử dụng đất tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng.

Tôi là …………, CMND số ….. hiện đang ngụ tại …….., là người đã mua nhà ở của Cty Liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) và là người có quyền lợi bị chi phối bởi công văn số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải k‎ý.

Thủ tướng đã chỉ đạo trong trường hợp Cty PMH đã k‎‎ý hợp đồng mua bán nhà ở (HĐMBN) với khách hàng thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo 03 văn bản pháp luật (Quyết định 112/2002/QĐ-UB, Điều 81 Nghị định 181, Điều 32 Nghị định 84) mà theo đó đều thống nhất qui định CHỦ ĐÂU TƯ CÓ NGHĨA VỤ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGƯỜI MUA NHÀ ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ỔN ĐỊNH LÂU DÀI VÀ KHÔNG PHAỈ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAY BẤT CỨ KHOẢN TIỀN CHÊNH LỆCH NÀO KHÁC. Đây cũng chính là nội dung nhất quán và xuyên suốt của cả 03 văn bản pháp luật để áp dụng cho mọi HĐMBN được k‎‎ý kết vào bất kỳ thời điểm nào và cũng không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào được Thủ tướng cho phép ngoài nội dung nhất quán của 03 văn bản nêu trên (Trong mọi trường hợp Cty PMH đều phải nộp tiền sử dụng đất, khách hàng không phải nộp bất cứ khoản tiền nào và được nhận quyền sử dụng đất ở ổn định, lâu dài).

Vì vậy tôi chính thức đề nghị quí Ông và UBNDTP hãy nhanh chóng triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo 03 văn bản pháp luật nêu trên để giải quyết triệt để vụ tranh chấp về tiền sử dụng đất giữa khách hàng và Cty PMH như sau:

1/ Yêu cầu Cty PMH phải nộp ngay tiền sử dụng đất nếu như Cty này chưa nộp tiền thuê đất trước đó hoặc nộp ngay khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nếu như Cty này đã nộp tiền thuê đất trước đó để nộp ngay vào ngân sách Nhà nước số tiền mà Cty PMH còn nợ trong suốt thời gian qua.

2/ Yêu cầu Chi cục thuế Quận 7 (CCTQ7) phải lập tức hoàn trả cho tôi và các hộ dân khác tiền sử dụng đất bao gồm cả gốc và lãi mà CCTQ7 đã thu sai đối tượng trong suốt thời gian qua.

3/ Yêu cầu Cty PMH ngay sau khi hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì tiến hành ngay các thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ cho tôi và các hộ dân khác theo đúng trình tự qui định của pháp luật.

*** “Căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế, Cty TNHH liên doanh PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với các văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên” thì đoạn này phải được hiểu cho đúng là “Cty PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất ĐÃ NẰM TRONG GIÁ BÁN NHÀ phù hợp với các văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên” vì chỉ có như vậy thì câu này mới có nghĩa và đúng pháp luật. Nếu bỏ đi cụm từ “đã nằm trong giá bán nhà” thì câu này có thể được hiểu là Cty PMH được thu tiền sử dụng đất của khách hàng NẰM NGOÀI GIÁ BÁN NHÀ tức là nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất lúc này là của khách hàng, không còn là của chủ đầu tư nữa nên sẽ trái ngược hoàn toàn với các văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên (nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất) khiến cho câu này bị vô nghĩa và dẫn tới vô hiệu.

Theo nguyên l‎ý chung thì tiền sử dụng đất là một bộ phận không thể tách rời trong cơ cấu giá thành và giá bán nhà đất của bất cứ công ty kinh doanh bất động sản nào và Cty PMH cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tức là giá bán nhà của Cty PMH cũng đã bao gồm cả tiền sử dụng đất mà bằng chứng xác thực nhất là Phó Tổng Giám đốc Bùi Thanh Sơn đã đại diện cho Cty PMH đề xuất với UBNDTP 1 trong 2 phương án giải quyết vấn đề tiền sử dụng đất đã được phát sóng trên truyền hình VTV1 và đăng tin trên nhiều tờ báo trong đó có báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2009 “Công ty PMH đề xuất UBND TP hai phương án. Một là cấn trừ tiền mua nhà mà khách hàng đã nộp cho công ty PMH vào tiền sử dụng đất, mức cấn trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp … ”. Điều này chứng minh rằng tiền mua nhà mà khách hàng đã trả cho Cty PMH là đã bao gồm cả tiền sử dụng đất nằm trong đó rồi nên Cty PMH mới có trong tay số tiền này để cấn trừ. Nhưng rất tiếc và không hiểu vì l‎ý‎ do gì mà UBNDTP đã không phê chuẩn phương án “cấn trừ” rất thấu tình đạt l‎ý mà Cty PMH đã chủ động đề xuất từ giữa tháng 10/2009.

Nếu như Cty PMH lại được quyền thu của khách hàng tiền sử dụng đất để nộp vào ngân sách Nhà nước theo l‎ý‎ giải của Cty PMH với khách hàng thì sẽ nảy sinh 2 vấn đề như sau:
-Khách hàng sẽ phải trả tiền sử dụng đất tới 2 lần cho cùng một căn nhà và điều này là trái với luật pháp nên chỉ có thể hiểu và giải thích theo một cách duy nhất như đã đề cập ở trên (thu của khách hàng tiền sử dụng đất đã nằm trong giá bán nhà).
-Cty PMH cố tình giữ lại khoản tiền sử dụng đất đã thu của khách hàng nằm trong giá bán nhà (do Ông Bùi Thanh Sơn thừa nhận) và không chịu nộp khoản tiền này vào ngân sách Nhà nước trong suốt thời gian qua..

*** Tôi chính thức đề nghị quí Ông và UBNDTP hãy chỉ đạo việc thanh tra toàn diện mọi vấn đề liên quan đến tiền sử dụng đất tại PMH để làm sáng tỏ và xử l‎‎ý kịp thời những điều mà tôi và toàn xã hội đang quan tâm như sau:

I- Đối với Cty PMH: Đề nghị kiểm tra và đưa ra phương án xử ‎lý‎ những sai phạm sau đây:
1/ Cty Tân Thuận hay Cty PMH đã nộp tiền thuê đất theo Quyết định số 865/TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ hay vẫn còn ghi nợ ?
2/ Cty PMH không nộp tiền sử dụng đất theo Điều 6.2 Quyết định 112/2002/QĐ-UB từ ngày 15/11/2004 trở về trước.
2/ Cty PMH đã không nộp khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất từ ngày 16/11/2004 đến ngày 30/06/2007 theo Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP.
3/ Cty PMH đã không nộp tiền thuê đất một lần bằng với tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất hoặc khoản tiền chênh lệch theo Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP từ ngày 01/7/2007 tới nay.
4/ Cty PMH đã thu của khách hàng tiền sử dụng đất nằm trong giá bán nhà như Ông Bùi Thanh Sơn thừa nhận nhưng đã không trích ra để nộp ngân sách Nhà nước mà vẫn cố tìm mọi cách để đẩy nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất này sang cho khách hàng trái luật định.
5/ Cty PMH đã không thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư là làm thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ cho khách hàng theo đúng thời gian mà luật pháp qui định do Cty này liên tục vi phạm về qui hoạch và xây dựng dẫn đến Qui hoạch chị tiết 1/500 mãi đến năm 2007 mới được duyệt nên đã tước đi của khách hàng quyền định đoạt tài sản do không có Giấy chủ quyền, gây tổn hại cả vật chất và tinh thần cho người dân.
6/ Cty PMH đã ráo riết thúc ép khách hàng k‎ý Biên bản thanh l‎ý HĐMBN với những điều khoản trái luật như sau: (Trích nguyên văn: “Đối với bên mua: 2.1.1 (ii) Thanh toán cho cơ quan Nhà nước các khoản phải nộp để được cấp GCNQSHN/SDĐ: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế GTGT theo giấy báo của cơ quan Nhà nước và các khoản phí, lệ phí khác”) nhằm trói người mua nhà phải trực tiếp trả tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế giống y như trước đây, bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng theo công văn số 2187/TTg-KTN. .

II- Đối với Chi cục thuế Quận 7: Đề nghị kiểm tra và đưa ra phương án xử ‎lý‎ những sai phạm sau đây:
1/ CCTQ7 đã không truy thu, không xử phạt Cty Phú Mỹ Hưng vì đã không hoàn thành nghĩa vụ của chủ đầu tư là phải nôp tiền sử dụng đất và có thể cả tiền thuê đất (nếu có).
2/ CCTQ7 đã ra thông báo và đã thu sai đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất (đã biến những người mua nhà ở thành các chủ đầu tư xây nhà để bán) xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây tổn hại không chỉ vật chất mà còn cả tinh thần cho những người nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, gây bất ổn cho xã hội vì sự lộng hành và bất chấp luật pháp của cơ quan thuế khiến cho không chỉ khách hàng của Cty PMH chịu oan ức mà còn khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khác chịu thiệt thòi vì họ phải nộp xong tiền sử dụng đất mới được phép triển khai xây dựng nên đã tạo nên một “sân chơi” bất bình đẳng cho các doanh nghiệp cùng kinh doanh một ngành nghề trong nhiều năm qua.
3/ CCTQ7 đã buộc người mua nhà phải chịu Thuế Thu nhập cá nhân n lần (người mua phải trả thay TTNCN cho tất cả những người bán trước đó) khi tiến hành các thủ tục để mua nhà tại PMH. Cũng may là CCTQ7 đã chịu trả lại số tiền thuế TNCN n lần mà họ đã thu sai này.

III- Đối với Ban Quản L‎‎ý Khu Nam (BQLKN): Đề nghị kiểm tra và đưa ra phương án xử ‎lý‎ đối với BQLKN vì đã không thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng vai trò quản l‎ý‎ Nhà nước đối với Cty PMH để dẫn đến nhiều sai phạm như để cập ở trên.

IV-Đối với Sở Tài Nguyên và Môi trường: Đề nghị kiểm điểm và qui trách nhiệm cụ thể những sai sót sau đây:
1/ Chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình là cơ quan chuyên môn thuộc UBNDTP, tham mưu và giúp UBNDTP thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất để cho Cty PMH xảy ra nhiều vi phạm nhưng đã không tham mưu để xứ l‎ý mà lại cấp Giấy chứng nhận QSDĐ để hợp thức hóa những vi phạm của Cty PMH
2/ Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường (Ông Nguyễn Thiện Thành) chưa thực hiện đúng trình tự giải quyết khiếu nại và tố cáo, không chuyển đơn tố cáo của người dân cho UBNDTP được qui định tại Luật Khiếu nại và Tố cáo

V- Đối với UBNDTP: Đề nghị kiểm điểm và qui trách nhiệm cụ thể đối với những sai sót sau đây:
1/ Chưa thực hiện tốt việc quản l‎ý‎ Nhà nước trong lĩnh vực đất đai đối với Cty PMH để cho Cty này lấn chiếm rạch Ông Kích, thay đổi lại qui hoạch, phân lô bán nền, xây dựng không phép và trái phép … nhưng đã không xử l‎‎ý mà để cho Sở Tài Nguyên và Môi trường hợp thức hóa những sai phạm của Cty này và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số T00719/4a ngày 23/10/2007 với thời hạn thuê đất 50 năm (phủ luôn cả rạch Ông Kích).
2/ Thực hiện việc thu hồi và giao đất vốn dĩ dành cho các nhà đầu tư thành phần theo QĐ 112/2002/QĐ-UB để áp dụng cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nên CCTQ7 đã dựa vào đó để tính oan 100% tiền sử dụng đất cho người mua nhà.
3/ Buông lỏng quản l‎ý để cho Cty PMH xây nhà để bán trên đất thuê và không nộp tiền sử dụng đất / khoản chênh lệch khi Nghị định 181/2004/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/11/2004
4/ Khi xảy ra tranh chấp gay gắt giữa cư dân và Cty PMH về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất thì đã không giải quyết kịp thời theo đúng chức năng và quyền hạn được giao, căn cứ theo các qui định rất nhất quán của luật pháp mà lại né tránh không tiếp xúc với cư dân PMH và kéo dài cả năm trời rồi cuối cùng lại đẩy lên cho Thủ tướng khiến cho người dân mất lòng tin vào chính quyền thành phố qua vụ việc này.

Kính mong quí Ông và UBNDTP hãy mau chóng triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: yêu cầu Cty PMH phải mau chóng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ cho người dân, yêu cầu CCTQ7 trả ngay cho người dân tiền sử dụng đất đã thu sai đối tượng đồng thời họp các ban ngành của Thành phố để kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử l‎ý những vi phạm theo đúng qui định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 2187/TTg-KTN.

Kính chúc quí Ông và UBNDTPHCM sẽ giải quyết triệt để vấn đề tiền sử dụng đất tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng trên tinh thần thượng tôn pháp luật để không gây bất ổn cho xã hội và giành lại được sự tin tưởng của người dân đối với chính quyền Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh ngày …/12/2010
Trân trọng,
Người kiến nghị:
(K‎ý và ‎ ghi rõ họ tên)
———–
Nơi gửi:
Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch UBND TP.HCM
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 Tp.HCM.

(Nên gửi phát chuyển nhanh có hồi báo hoặc thư đảm bảo)

Ghi chú: Thư kiến nghị này được soạn thảo bởi sự phối hợp của một nhóm các luật sư

******* THƯ KIẾN NGHỊ GỬI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* (Đề nghị giải thích rõ nội dung công văn 2187/TTg-KTN)

Công Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự – Hạnh Phúc.
————

THƯ KIẾN NGHỊ (Dự thào)

V/v: Đề nghị giải thích rõ nội dung của công văn số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 về việc giải quyết vấn để tiền sử dụng đất tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng.

Kính gửi: Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG
Phó Thủ tướng HOÀNG TRUNG HẢI.

Tôi là ………, CMND số ………….., hiện đang cư ngụ tại …….., là người đã mua nhà ở của Cty Liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) và là người có quyền lợi bị chi phối bởi công văn số 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải k‎ý.

Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thủ tướng Chính phủ vì đã ra phán quyết buộc chủ đầu tư là Cty PMH phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng trình tự qui định của pháp luật nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là Thủ tướng đã lắng nghe và đã tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân nên đã vận dụng đúng ba văn bản pháp luật mà cư dân đã sử dụng trước đó làm căn cứ pháp l‎ý‎ để gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo tới Thủ tướng và các cơ quan ban ngành trong suốt thời gian qua vì cả 3 văn bản này đều thống nhất qui định tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của chủ đầu tư nên tôi và các cư dân khác đều rất phấn khởi về quyết định không chỉ thượng tôn pháp luật mà còn rất thấu tình đạt l‎ý của Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề tiền sử dụng đất tại khu ĐTM Phú Mỹ Hưng.

Tuy nhiên, công văn này có một đoạn ở trang 2 đề cập tới ‎ý‎ kiến của cơ quan thuế: “Theo thông báo của cơ quan thuế, Cty TNHH liên doanh PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phú hợp với các văn bản pháp luật nêu trên” thì chưa được rõ nghĩa cho lắm nhưng theo phân tích của các của các luật sư thì đoạn này phải được hiểu cho đúng là “Cty PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất ĐÃ NẰM TRONG GIÁ BÁN NHÀ phù hợp với các văn bản pháp luật trong từng trên hợp nêu trên” thì đoạn này mới có nghĩa và đúng pháp luật. Nếu bỏ đi cụm từ “đã nằm trong giá bán nhà” thì câu này có thể được hiểu là Cty PMH được thu tiền sử dụng đất của khách hàng NẰM NGOÀI GIÁ BÁN NHÀ tức là nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất lúc này là của khách hàng, không còn là của chủ đầu tư nữa nên sẽ trái ngược hoàn toàn với các văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên (nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất) khiến cho câu này bị vô nghĩa và dẫn tới vô hiệu.

Theo nguyên l‎ý chung thì tiền sử dụng đất là một bộ phận không thể tách rời trong cơ cấu giá thành và giá bán nhà đất của bất cứ công ty kinh doanh bất động sản nào và Cty PMH cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tức là giá bán nhà của Cty PMH cũng đã bao gồm cả tiền sử dụng đất mà bằng chứng xác thực nhất là Phó Tổng Giám đốc Bùi Thanh Sơn đã đại diện cho Cty PMH đề xuất với UBNDTP 1 trong 2 phương án giải quyết vấn đề tiền sử dụng đất đã được phát sóng trên truyền hình VTV1 và đăng tin trên nhiều tờ báo trong đó có báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2009 “Công ty PMH đề xuất UBND TP hai phương án. Một là cấn trừ tiền mua nhà mà khách hàng đã nộp cho công ty PMH vào tiền sử dụng đất, mức cấn trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp”. Điều này chứng minh rằng tiền mua nhà mà khách hàng đã nộp cho Cty PMH là đã bao gồm cả tiền sử dụng đất trong đó rồi nên Cty PMH mới có trong tay số tiền này để cấn trừ. Nhưng rất tiếc và không hiểu vì l‎ý‎ do gì mà UBNDTP đã không phê chuẩn phương án “cấn trừ” rất thấu tình đạt l‎ý mà Cty PMH đã chủ động đề xuất khiến cho vụ tranh chấp này kéo dài hơn cả năm trời và cuối cùng thì lại đẩy lên cho Thủ tướng giải quyết.

Giả sử Cty PMH lại được quyền thu của khách hàng tiền sử dụng đất để nộp vào ngân sách Nhà nước theo l‎ý‎ giải của Cty PMH với khách hàng thì sẽ nảy sinh 2 vấn đề như sau:
-Người mua nhà sẽ phải trả tiền sử dụng đất tới 2 lần cho cùng một căn nhà và điều này là trái với luật pháp nên chỉ có thể hiểu và giải thích theo một cách duy nhất như đã đề cập ở trên.
-Cty PMH đã cố tình giữ lại khoản tiền sử dụng đất đã thu của khách hàng nằm trong giá bán nhà (Ông Bùi Thanh Sơn thừa nhận) nhưng lại không chịu nộp khoản tiền này vào ngân sách Nhà nước trong suốt thời gian qua.

Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện Cty PMH để làm sáng tỏ mọi vấn đề mà dư luận cần quan tâm và xử l‎ý kịp thời những vi phạm pháp luật của Cty này.

Cho nên tôi và các cư dân khác rất cần sự giải thích thỏa đáng về nội dung của công văn này và cũng hy vọng rằng sự giải thích của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ không làm cho công văn này mất đi sự nhất quán và sự phù hợp với các văn bản pháp luật mà công văn này đã viện dẫn để Cty PMH hay những ai muốn bênh vực cho quyền lợi bất hợp pháp của Cty này đều không thể lợi dụng. Cũng chính vì đoạn chưa rõ ràng này nên Cty PMH đã và đang ra sức thúc ép khách hàng k‎ý Biên bản thanh l‎ý hợp đồng mua nhà với những điều khoản như sau: (Trích nguyên văn: “Đối với bên mua: 2.1.1 (ii) Thanh toán cho cơ quan Nhà nước các khoản phải nộp để được cấp GCNQSHN/SDĐ: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế GTGT theo giấy báo của cơ quan Nhà nước và các khoản phí, lệ phí khác”) nhằm trói người mua nhà phải trực tiếp trả tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế y như trước đây bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng theo công văn số 2187/TTg-KTN. .

Để có thể giải quyết dứt điểm vụ tiền sử dụng đất tại PMH thì Thủ tướng Chính phủ chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất. Đó là: “CHỦ ĐẦU TƯ HAY NGƯỜI MUA NHÀ PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT?” để người dân có thể tin tưởng vào tính nghiêm minh của luật pháp và sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Kính chúc Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Văn Phòng Chính Phủ luôn gặt hái được nhiều thành công, luôn giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

TP. Hồ Chí Minh ngày … /12/2010
Trân trọng,
Người kiến nghị:
(K‎ý và ghi rõ họ tên)

———
Địa chỉ:
Ông NGUYỄN TẤN DŨNG, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam
Văn phòng Chính phủ
16 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hoặc có thể gửi thư điện tử trực tiếp theo đường dẫn sau:
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,4075180&_dad=portal&_schema=PORTAL

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT – WEBSITE CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Nguồn: http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=4&ID=93405&Code=3WFI793405

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (TP. HCM): Chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất
Thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2010 cập nhật lúc 15:56


Cư dân Phú Mỹ Hưng bức xúc khiếu nại trước cửa phòng Kinh doanh Công ty Phú Mỹ Hưng hồi cuối năm 2009

Cuối năm 2009, nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh những bất cập trong việc thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (PMH), quận 7, TP.HCM, khiến cho cư dân PMH rất bức xúc. Theo đó hàng ngàn hộ dân đã mua nhà tại khu đô thị này có nguy cơ phải tốn thêm khá nhiều tiền, tương đương với mua nhà, đất thêm một lần nữa, nếu phải đứng ra nộp tiền sử dụng đất. Trong khi đó, theo các quy định của Nhà nước, trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất là thuộc về chủ đầu tư – tức Công ty TNHH liên doanh PMH (Cty PMH).

Mới đây, ngày 2/12/2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký Văn bản số 2187/TTg-KTN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm vấn đề thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới PMH. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trường hợp Cty TNHH liên doanh PMH đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng, thì việc nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo 3 trường hợp sau:

Thứ nhất, trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16/11/2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), thì việc nộp tiền sử dụng đất phải thực hiện theo Quyết định số 112/2002/QĐ-UBND ngày 8/11/2002 của UBND TP.HCM. Nghĩa là trong trường hợp này, Cty PMH có trách nhiệm nộp vào ngân sách tiền sử dụng đất do bán nhà ở, do chuyển nhượng đất có hạ tầng…

Thứ hai, trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 16/11/2004 đến trước ngày 1/7/2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điều 81 – Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Thứ ba, trường hợp ký kết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 1/7/2007 trở về sau thì thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Như vậy, nhà đầu tư (tức Cty PMH) phải nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước. Còn trong trường hợp thứ 3 vừa nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải nộp tiền thuê đất. Số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất. Số tiền phải nộp bằng số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở hoặc theo giá đất trúng đấu giá… Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài và không phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài.

Như vậy, cả 3 trường hợp, quy định của pháp luật đều yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, người mua nhà được quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định và không phải nộp tiền sử dụng đất hay khoản chênh lệch nào khác.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo: Căn cứ vào thông báo của Cơ quan Thuế, Cty PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định; số tiền phải nộp được tính tại thời điểm Cty PMH ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng; giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND TP.HCM ban hành và công bố hàng năm. Việc nộp tiền sử dụng đất tại khu đô thị PMH phải hoàn thành trước ngày 30/6/2011. Trong trường hợp Cty PMH và khách hàng chưa ký hợp đồng mua nhà thì Cty thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Nhóm PV

CƯ DÂN PHÚ MỸ HƯNG THẮNG LỢI THẬT RỒI – BÁO DOANH NHÂN SÀI GÒN ONLINE NGÀY 13-12-2010

Nguồn: http://doanhnhansaigon.vn/online/dien-dan-doanh-nhan/thoi-su/2010/12/1050044/cu-dan-phu-my-hung-thang-loi-that-roi/

Cư dân Phú Mỹ Hưng thắng lợi thật rồi!
Thứ Hai, 13/12/2010 12:43 (GMT+7)

Cuối cùng thì cuộc đấu tranh về tiền sử dụng đất của cư dân Phú Mỹ Hưng đã có hồi kết, pháp luật đã được thực thi bởi công văn số 2187/TTg-KTN do Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 02/12/2010 (đăng trên blog: congdongphumyhung.wordpress.com)


Một góc khu phố Phú Mỹ Hưng

Cả 03 văn bản pháp luật mà công văn này viện dẫn gồm có Quyết định 112/2002/QĐ-UB, Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP đều thống nhất qui định về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư là phải nộp tiền sử dụng đất còn người mua thì được quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không phải nộp tiền sử dụng đất hay khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Một điều rất thú vị là cả 03 văn bản pháp luật này chính là “vũ khí” mà cư dân chúng ta đã sử dụng để gửi đơn thư khiếu nại và tố cáo trong suốt thời gian qua nay lại được Chính phủ vận dụng để ra phán quyết theo đúng trình tự qui định của pháp luật. Cám ơn Chính phủ đã thượng tôn luật pháp và đã không phó mặc quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên cũng hơi đáng tiếc là trong văn bản này có một đoạn chưa được sáng: “Căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế, Cty TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách Nhà nước theo qui định; số tiền phải nộp được tính tại thời điểm công ty ký kết hợp đồng mua bán nhà với khách hàng” nên rất dễ gây ngộ nhận và nhầm lẫn cho những khách hàng nhẹ dạ cả tin và không nắm vững luật pháp. Chính vì không rõ ràng mạch lạc nên có thể giải thích câu này theo 02 cách sau đây:

Cách thứ nhất:

– Đây là ‎thông báo, là ý kiến của cơ quan thuế, không phải là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Hơn nữa cơ quan thuế không giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước nên ý kiến của họ càng không có giá trị gì trong một quyết định do Phó Thủ tướng ký.

– Nếu tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của khách hàng thì không thể “phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên”, hay nói đúng hơn là sẽ trái ngược hoàn toàn vì cả 03 văn bản pháp luật nêu trên đều qui định tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của chủ đầu tư, không phải của khách hàng. Vì thế đoạn này là vô nghĩa vì có 02 nội dung hoàn toàn trái ngược nhau trong cùng 01 câu.

– Số tiền phải nộp được tính tại thời điểm ký HĐMBN là trái với qui định tại Điều 81 Nghị định 181 “…tại thời điểm nộp tiền chênh lệch” mà công văn của Chính phủ đã viện dẫn.

Giải thích theo cách thứ nhất này vừa vô nghĩa lại vừa trái luật nên không thể áp dụng được.

Cách thứ hai:

Cần hiểu cho đúng là “Cty TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất đã nằm trong giá bán nhà , phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên” thì câu này sẽ không bị vô nghĩa và rất hợp logic bởi vì đây chính là Phương án 1 mà Cty PMH đã tự đề xuất để giải quyết vấn đề tiền sử dụng đất và đã được Phó Tổng Giám đốc Bùi Thanh Sơn phát biểu rất hùng hồn trên truyền hình VTV1 đồng thời đăng tải trên các báo trong đó có báo Tuổi Trẻ số ra ngày 15/10/2009.

Xin trích nguyên văn như sau: “Công ty PMH đề xuất UBND TP hai phương án. Một là cấn trừ tiền mua nhà mà khách hàng đã nộp cho công ty PMH vào tiền sử dụng đất, mức cấn trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Hai là …”.

Như vậy là Chính phủ đã rất sáng suốt vì không những đã giải quyết rất đúng luật (Cty PMH thu của khách hàng tiền sử dụng đất đã nằm trong giá bán nhà) mà còn đáp ứng được nguyện vọng của doanh nghiệp vì đã chấp nhận phương án do Cty PMH đề xuất.

Giải thích theo cách thứ hai này vừa hợp logic, vừa đúng luật lại đáp ứng được nguyện vọng của chủ đầu tư.

Tóm lại cộng đồng cư dân chúng ta đã thắng lợi tuyệt đối còn Cty PMH thì được Thủ tướng chấp nhận phương án giải quyết do chính họ đề xuất nên từ nay cư dân và Cty PMH không còn xung đột về quyền lợi và trách nhiệm nữa. Hoan hô Chính phủ!

Vậy thì những việc mà cư dân cần làm lúc này là khiếu nại cơ quan thuế để đòi lại số tiền đã nộp do họ thu sai đối tượng. Còn những ai chưa nộp tiền sử dụng đất thì đương nhiên là không phải nộp nữa nên cứ nộp hồ sơ cho Cty PMH để làm giấy chủ quyền theo luật định nhưng cần lưu ý như sau:

– Không ký Biên bản thanh lý vì 2 bên chưa chấm dứt quyền lợi và nghĩa vụ với nhau. Hơn nữa trong BBTL có điều khoản trái luật là người mua phải đóng tiền sử dụng đất.

– Không ký hợp đồng công chứng vì luật không qui định điều này.

– Không ký Tờ khai nộp tiền sử dụng đất bất luận số tiền phải nộp là nhiều hay ít vì đó là nghĩa vụ của Cty PMH và người mua nhà chỉ ký Tờ khai lệ phí trước bạ.

– Nếu còn gì phát sinh thì cư dân cứ việc đặt câu hỏi trên blog thì luật sư và những người am hiểu pháp luật sẽ hướng dẫn cụ thể

Cộng đồng Phú Mỹ Hưng

CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH CTY PMH PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT – BÁO LAO ĐỘNG NGÀY 13-12-2010

Nguồn: http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Hang-ngan-ho-dan-phan-khoi-nhung/24850

Viết tiếp xung quanh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nộp tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (TPHCM):

Hàng ngàn hộ dân phấn khởi, nhưng…

Thứ Hai, 13.12.2010 | 08:48 (GMT + 7)

(LĐ) – Báo Lao Động ngày 11.12.2010 đã thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định chỉ đạo rõ trách nhiệm của chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng (PMH), trong việc nộp tiền sử dụng đất, khép lại tranh cãi suốt một năm qua giữa hàng ngàn hộ dân với chủ đầu tư khu đô thị PMH.
Cty Phú Mỹ Hưng phải nộp tiền sử dụng đất

Tuy nhiên, vẫn còn một chi tiết nhỏ tại quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ đang gây xôn xao trong cộng đồng người dân…

Năm 2009, hàng trăm hộ dân đã tập trung đấu lý, đòi Cty PMH phải trả lời xung quanh trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất. Ảnh: Đ.A

Lý lẽ của cộng đồng dân cư PMH đã thắng

Rất nhiều người dân sinh sống tại khu đô thị PMH phấn khởi trước quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2187/TTg-KTN, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 2.12. Theo đó, cả 3 văn bản pháp luật mà công văn này viện dẫn gồm: Quyết định 112/2002/QĐ-UB, điều 81- Nghị định 181/2004/NĐ-CP và điều 32 – Nghị định 84/2007/NĐ-CP, đều thống nhất quy định về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư là phải nộp tiền sử dụng đất. Một điều rất thú vị là cả 3 văn bản pháp luật này chính là “vũ khí” – lý lẽ, mà nhiều hộ dân khu đô thị PMH đã sử dụng để gửi đơn thư khiếu nại lên các cơ quan chức năng và chính quyền trong suốt thời gian qua. Nay, 3 văn bản pháp luật trên đã được Thủ tướng Chính phủ vận dụng để ra phán quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy, Thủ tướng Chính phủ đã thượng tôn luật pháp và không bỏ qua cơ sở và chứng lý của người dân, khi giải quyết sự việc.

Nhưng…

Theo nhiều người dân, họ rất đồng tình với hầu hết nội dung của công văn 2187/TTg-KTN nói trên. Tuy nhiên, trong văn bản này có một đoạn chưa được rõ ý: “Căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế, Cty TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; số tiền phải nộp được tính tại thời điểm công ty ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng”…(?), nên rất dễ gây ngộ nhận và nhầm lẫn cho những khách hàng nhẹ dạ cả tin và không nắm vững luật pháp. Chính vì không rõ ràng mạch lạc, dẫn tới có những cách hiểu khác nhau: 1/ Đây là thông báo, là ý kiến của cơ quan thuế, không phải là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Ở đây, có sự… tréo ngoe với phần đầu của công văn. Nếu tiền sử dụng đất là nghĩa vụ phải nộp của khách hàng, thì không thể “phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên”(?). Hay nói đúng hơn, điều này trái ngược hoàn toàn, vì cả 3 văn bản pháp luật nêu trên đều quy định tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của chủ đầu tư, không phải của khách hàng. Vì thế, đoạn này là vô nghĩa, vì có nội dung hoàn toàn trái ngược với phần trên của công văn. Chưa kể, số tiền phải nộp được tính tại thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở là trái với qui định tại điều 81 – Nghị định 181 “…tại thời điểm nộp tiền chênh lệch” mà công văn của Chính phủ đã viện dẫn.

Đồng thời, vừa vô nghĩa lại vừa trái luật, nên không thể áp dụng được. Song, dù thế nào, cơ quan thuế không giữ vai trò lãnh đạo nhà nước nên ý kiến của cơ quan thuế không có giá trị trong một quyết định do Phó Thủ tướng ký. 2/ Cần hiểu cho đúng là “Cty TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất đã nằm trong giá bán nhà, phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên” thì câu này sẽ không bị vô nghĩa và rất hợp logic; bởi vì đây chính là phương án 1 mà Cty PMH đã tự đề xuất để giải quyết vấn đề tiền sử dụng đất và đã được Phó Tổng Giám đốc Bùi Thanh Sơn phát biểu rất hùng hồn trên truyền hình VTV1, đồng thời đăng tải trên báo ngày 15.10.2009. Xin trích nguyên văn như sau: “Công ty PMH đề xuất UBND TP hai phương án. Một là cấn trừ tiền mua nhà mà khách hàng đã nộp cho Công ty PMH vào tiền sử dụng đất, mức cấn trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Hai là…”.

Như vậy là Chính phủ đã rất sáng suốt vì không những đã giải quyết rất đúng luật (Cty PMH thu của khách hàng tiền sử dụng đất đã nằm trong giá bán nhà) mà còn đáp ứng được nguyện vọng của doanh nghiệp vì đã chấp nhận phương án do Cty PMH đề xuất. Giải thích theo cách thứ hai này vừa hợp logic, vừa đúng luật lại đáp ứng được nguyện vọng của chủ đầu tư.

Tóm lại, cộng đồng cư dân PMH đã đấu tranh và đòi phía chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định luật pháp trong trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất. Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận phương án giải quyết do chính chủ đầu tư đề xuất. Vấn đề xung đột quan điểm giữa người dân với chủ đầu tư khu đô thị PMH sẽ không còn và khép lại từ đây. Vấn đề còn lại, với các cư dân trước đây trót nộp tiền sử dụng đất thay cho Cty PMH, thì họ có thể lên cơ quan thuế để đòi lại số tiền đã nộp, do bị thu sai đối tượng hay không? Người dân đang chờ câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng.

Cao Nguyễn Đông Anh

CÔNG TY PHÚ MỸ HƯNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT – BÁO LAO ĐỘNG NGÀY 11-12-2010

Nguồn: http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cty-Phu-My-Hung-phai-nop-tien-su-dung-dat/24700

Việc thu tiền sử dụng đất ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (TPHCM), Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Cty Phú Mỹ Hưng phải nộp tiền sử dụng đất

Thứ Bảy, 11.12.2010 | 09:02 (GMT + 7)

(LĐ) – Cách đây hơn 1 năm, Báo Lao Động từng có loạt bài điều tra xung quanh những bất cập trong việc thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (PMH).

Hàng ngàn hộ dân trót mua nhà tại khu đô thị này có nguy cơ phải tốn khá nhiều tiền, tương đương với mua nhà, đất thêm một lần nữa, nếu phải đứng ra nộp tiền sử dụng đất. Trong khi đó, theo các quy định của Nhà nước, trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất là thuộc về chủ đầu tư – tức Cty liên doanh PMH.


Toàn bộ khách hàng đều đứng ngoài trời vì Phòng kinh doanh Công ty Phú Mỹ Hưng đóng cửa im ỉm. Ảnh: Vũ Lê.

Mới đây, ngày 2.12.2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành văn bản số 2187/TTg-KTN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm vấn đề thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới PMH. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trường hợp Cty TNHH liên doanh PMH đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng, thì việc nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo 3 trường hợp: Trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16.11.2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), thì việc nộp tiền sử dụng đất phải thực hiện theo Quyết định số 112/2002/QĐ-UBND ngày 8.11.2002 của UBND TPHCM. Nghĩa là trong trường hợp này, Cty PMH có trách nhiệm nộp vào ngân sách tiền sử dụng đất do bán nhà ở, do chuyển nhượng đất có hạ tầng… Trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 16.11.2004 đến trước ngày 1.7.2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25.5.2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điều 81 – Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính phủ.

Như vậy, nhà đầu tư (tức Cty PMH) phải nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước. Trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 1.7.2007 trở về sau thì thực hiện theo quy định tại điều 32 – Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25.5.2007 của Chính phủ. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài phải nộp tiền thuê đất. Số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất. Số tiền phải nộp bằng số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở hoặc theo giá đất trúng đấu giá v.v… Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài và không phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài. Như vậy, cả 3 trường hợp, quy định của pháp luật đều yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, người mua nhà được quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định và không phải nộp tiền sử dụng đất hay khoản chênh lệch nào khác.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc nộp tiền sử dụng đất tại khu đô thị PMH phải hoàn thành trước ngày 30.6.2011. Trong trường hợp Cty PMH và khách hàng chưa ký hợp đồng mua nhà thì Cty thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Đông Anh

Công văn 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 của PTT – Cty PMH phải nộp TSDĐ trong mọi trường hợp.

Quản trị mạng nhận được văn bản do cư dân gửi như sau:


——————————————
Cư dân PMH thắng lợi thật rồi !!!, on 07/12/2010 at 12:39 said:

Cuối cùng thì cuộc đấu tranh về tiền sử dụng đất của cư dân Phú Mỹ Hưng đã có hồi kết, pháp luật đã được thực thi bởi công văn số 2187/TTg-KTN do Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 02/12/2010.

Cả 03 văn bản pháp luật mà công văn này viện dẫn gồm có Quyết định 112/2002/QĐ-UB, Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP (có trích dẫn nguyên văn bên dưới bài này) đều thống nhất qui định về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư là phải nộp tiền sử dụng đất còn người mua thì được quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không phải nộp tiền sử dụng đất hay khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Một điều rất thú vị là cả 03 văn bản pháp luật này chính là “vũ khí” mà cư dân chúng ta đã sử dụng để gửi đơn thư khiếu nại và tố cáo trong suốt thời gian qua nay lại được Chính phủ vận dụng để ra phán quyết theo đúng trình tự qui định của pháp luật. Cám ơn Chính phủ đã thượng tôn luật pháp và đã không phó mặc quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên cũng hơi đáng tiếc là trong văn bản này có một đoạn chưa được sáng: “Căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế, Cty TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách Nhà nước theo qui định; số tiền phải nộp được tính tại thời điểm công ty ký kết HĐMBN với khách hàng” nên rất dễ gây ngộ nhận và nhầm lẫn cho những khách hàng nhẹ dạ cả tin và không nắm vững luật pháp. Chính vì không rõ ràng mạch lạc nên có thể giải thích câu này theo 02 cách sau đây:

*** Cách thứ nhất:
-Đây là ‎thông báo, là ý kiến của cơ quan thuế, không phải là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Hơn nữa cơ quan thuế không giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước nên ý kiến của họ càng không có giá trị gì trong một quyết định do Phó Thủ tướng ký
-Nếu tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của khách hàng thì không thể “phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên”, hay nói đúng hơn là sẽ trái ngược hoàn toàn vì cả 03 văn bản pháp luật nêu trên đều qui định tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của chủ đầu tư, không phải của khách hàng. Vì thế đoạn này là vô nghĩa vì có 02 nội dung hoàn toàn trái ngược nhau trong cùng 01 câu.
-Số tiền phải nộp được tính tại thời điểm ký HĐMBN là trái với qui định tại Điều 81 Nghị định 181 “…tại thời điểm nộp tiền chênh lệch” mà công văn của Chính phủ đã viện dẫn.
Giải thích theo cách thứ nhất này vừa vô nghĩa lại vừa trái luật nên không thể áp dụng được.

*** Cách thứ hai:
Cần hiểu cho đúng là “Cty TNHH PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất đã nằm trong giá bán nhà , phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên” thì câu này sẽ không bị vô nghĩa và rất hợp logic bởi vì đây chính là Phương án 1 mà Cty PMH đã tự đề xuất để giải quyết vấn đề tiền sử dụng đất và đã được Phó Tổng Giám đốc Bùi Thanh Sơn phát biểu rất hùng hồn trên truyền hình VTV1 đồng thời đăng tải trên các báo trong đó có báo Tuổi Trẻ số ra ngày 15/10/2009. Xin trích nguyên văn như sau: “Công ty PMH đề xuất UBND TP hai phương án. Một là cấn trừ tiền mua nhà mà khách hàng đã nộp cho công ty PMH vào tiền sử dụng đất, mức cấn trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Hai là …”.
http://diaoc.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=342495&ChannelID=204

Như vậy là Chính phủ đã rất sáng suốt vì không những đã giải quyết rất đúng luật (Cty PMH thu của khách hàng tiền sử dụng đất đã nằm trong giá bán nhà) mà còn đáp ứng được nguyện vọng của doanh nghiệp nên đã chấp nhận phương án do Cty PMH đề xuất.
Giải thích theo cách thứ hai này vừa hợp logic, vừa đúng luật lại đáp ứng được nguyện vọng của chủ đầu tư.

Tóm lại cộng đồng cư dân chúng ta đã thắng lợi tuyệt đối còn Cty PMH thì được Thủ tướng chấp nhận phương án giải quyết do chính họ đề xuất nên từ nay cư dân và Cty PMH không còn xung đột về quyền lợi và trách nhiệm nữa. Hoan hô Chính phủ !!!

Vậy thì những việc mà cư dân cần làm lúc này là khiếu nại cơ quan thuế để đòi lại số tiền đã nộp do họ thu sai đối tượng. Còn những ai chưa nộp tiền SDĐ thì đương nhiên là không phải nộp nữa nên cứ nộp hồ sơ cho Cty PMH để làm giấy chủ quyền theo luật định nhưng cần lưu ý như sau:
-Không ký Biên bản thanh lý vì 2 bên chưa chấm dứt quyền lợi và nghĩa vụ với nhau. Hơn nữa trong BBTL có điều khoản trái luật là người mua phải đóng tiền sử dụng đất.
-Không ký hợp đồng công chứng vì luật không qui định điều này.
-Không ký Tờ khai nộp tiền sử dụng đất bất luận số tiền phải nộp là nhiều hay ít vì đó là nghĩa vụ của Cty PMH và người mua nhà chỉ ký Tờ khai lệ phí trước bạ.
-Nếu còn gì phát sinh thì cư dân cứ việc đặt câu hỏi trên blog thì luật sư và những người am hiểu pháp luật sẽ hướng dẫn cụ thể.
—————————
Trích dẫn nguyên văn các văn bản pháp luật mà công văn 2187/TTg-KTN đã viện dẫn để giải quyết vấn đề tiền SDĐ tại PMH:

1/ Quyết định 112/2002/QĐ-UB của UBNDTP.
Điều 6.- Công ty Liên doanh có nghĩa vụ :
6.1- Thực hiện thủ tục thuê nhà ở, bán nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất ở, nghĩa vụ tài chính của Công ty Liên doanh theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.
6.2- Công ty Liên doanh có trách nhiệm nộp vào ngân sách tiền sử dụng đất do bán nhà, do chuyển nhượng đất có hạ tầng theo quy định tại Điểm 6.1, Điều 6 của bản Quy định này.

2- Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ:
Điều 81. Đất có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện
1. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất
ở thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.
2. Nhà đầu tư nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước theo quy định sau:
a) Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm nộp tiền chênh lệch.
b) Đối với nhà biệt thự thì số tiền chênh lệch phải nộp tại thời điểm bán nhà;
c) Đối với nhà chung cư thì số tiền chênh lệch phải nộp chậm nhất là tại thời điểm kết thúc dự án.

3- Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP:
Điều 32. Đất có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài (trong Điều này gọi là nhà đầu tư nước ngoài) được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần hoặc tham gia đấu giá đất do Nhà nước tổ chức đối với đất dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê. Số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất trong trường hợp này được tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở hoặc theo giá đất trúng đấu giá.
2. Thời hạn thuê đất trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này là bảy mươi (70) năm và nếu có nhu cầu thì được gia hạn sử dụng nhiều lần, mỗi lần không quá bảy mươi (70) năm; nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp tiền thuê đất cho thời gian được gia hạn. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bán nhà ở thuộc dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở thì người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài và không phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai PHÙNG VĂN NGHỆ: Cty PMH phải nộp xong tiền sử dụng đất mới được tổ chức xây dựng – Báo Lao Đông 14/10/2009

Nộp tiền sử dụng đất tại Phú Mỹ Hưng:
Chông chênh pháp lý ngay từ đầu
Lao Động số 232 Ngày 14/10/2009 Cập nhật: 8:39 AM, 14/10/2009Chủ
………………

Chưa nộp tiền sử dụng đất, vẫn xây nhà ở để bán?

Trả lời báo chí mới đây, ông Phùng Văn Nghệ – Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai – Bộ Tài nguyên – Môi trường – cho rằng: “Trong trường hợp nhà được xây trên đất mà Nhà nước giao cho Cty PMH có thu tiền thuê đất, thì theo quy định của pháp luật, DN này phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính xong, mới được tổ chức xây dựng. Cty PMH là một DN nước ngoài, nên việc thực hiện thuê đất của Nhà nước và phải nộp tiền SDĐ theo quy định”.

Nguồn: http://www.laodong.com.vn/Home/Chong-chenh-phap-ly-ngay-tu-dau/200910/159222.laodong

Các văn bản pháp luật qui định chủ đầu tư trả tiền sử dụng đất

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế
1. Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật.
9. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của Luật này.
Điều 48. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện
1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.
Điều 112. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế
1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện không đúng theo quy định của Luật này, gây thiệt hại cho người nộp thuế thì phải bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp ấn định thuế, hoàn thuế sai do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế phải bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 113. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với công chức quản lý thuế
2. Công chức quản lý thuế thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc xử lý sai quy định của pháp luật về thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại cho người nộp thuế thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
3. Công chức quản lý thuế lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng, bao che cho người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực 01/07/2004
Điều 34. Giao đất có thu tiền sử dụng đất
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
2. Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;
Điều 37. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, hiệu lực 16/11/2004
Điều 38. Đăng ký quyền sử dụng đất
3. Đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đổi về việc sử dụng đất trong các trường hợp sau:
e) Chuyển đổi từ hình thức Nhà nước cho thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;
Điều 81. Đất có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện
1. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.
2. Nhà đầu tư nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước theo quy định sau:
a) Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm nộp tiền chênh lệch;
b) Đối với nhà biệt thự thì số tiền chênh lệch phải nộp tại thời điểm bán nhà;
c) Đối với nhà chung cư thì số tiền chênh lệch phải nộp chậm nhất là tại thời điểm kết thúc dự án.
Điều 98. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất
a) Trường hợp người sử dụng đất không được phép chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc không được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì chỉ được thực hiện các quyền của người sử dụng đất kể từ khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
Điều 186. Hiệu lực thi hành
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003, của Nghị định này và các Nghị định khác thi hành Luật Đất đai năm 2003 để sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ.

Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, hiệu lực 10/01/2005 (24/12/2004)
Điều 2. Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất
b) Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;
Điều 4. Căn cứ tính thu tiền sử dụng đất
Căn cứ tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất, giá đất và thời hạn sử dụng đất.
1. Diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất được Nhà nước giao, được phép chuyển mục đích sử dụng, được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm giao đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của Chính phủ.

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, hiệu lực từ 01/072006
Điều 125. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán phải nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006, hiệu lực từ 26/09/2006
Điều 66. Sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
2 – Chủ đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Điều 80. Hiệu lực thi hành
3. Bãi bỏ các quy định sau đây:
c) Các nội dung liên quan đến việc phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, sở hữu nhà ở, giao dịch về nhà ở trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành trái với nội dung Nghị định này.

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010, hiệu lực từ 08/08/2010
Điều 16. Nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại
7. Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp nhà ở được xây dựng để bán và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến nhà ở cho bên mua trong thời gian tối đa là 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua, trừ trường hợp bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận.
Trong trường hợp được phép xây dựng nhà ở trên đất thuê của Nhà nước để bán cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài cho người mua và chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, hiệu lực 01/07/2007
Điều 32. Đất có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài (trong Điều này gọi là nhà đầu tư nước ngoài) được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần hoặc tham gia đấu giá đất do Nhà nước tổ chức đối với đất dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê. Số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất trong trường hợp này được tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở hoặc theo giá đất trúng đấu giá.
2. Thời hạn thuê đất trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này là bảy mươi (70) năm và nếu có nhu cầu thì được gia hạn sử dụng nhiều lần, mỗi lần không quá bảy mươi (70) năm; nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp tiền thuê đất cho thời gian được gia hạn. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bán nhà ở thuộc dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở thì người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài và không phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thuê đất, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất và thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều này.

Thông tư 06/2007/BTNMT ngày 15/06/2007, hiệu lực 03/08/2007 hdth NĐ 84:
IX. Việc thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 32
2. Nhà đầu tư nước ngoài đã thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đất đai từ trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà không chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP thì khi bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở được xác định giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và tiền thuê đất mà nhà đầu tư đã trả trước một lần cho cả thời gian thuê.
Đối với nhà biệt thự hoặc nhà ở liên kế thì nộp số tiền chênh lệch tại thời điểm bán nhà; đối với nhà chung cư thì nộp số tiền chênh lệch chậm nhất là tại thời điểm kết thúc dự án nhà chung cư.

Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006, hiệu lực 01/01/2007
Điều 7. Điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh
2. Quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau đây:
b) Có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
Điều 22. Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng
3. Việc bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo chuyển quyền sử dụng đất được quy định như sau:
a) Đối với biệt thự, nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đồng thời chuyển quyền sử dụng đất;
b) Đối với nhà ở, công trình xây dựng khác thì việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
Trường hợp bán căn hộ chung cư hoặc một phần nhà chung cư thì phải gắn với quyền sử dụng đất, các phần sử dụng chung và các trang bị, thiết bị trong nhà thuộc sở hữu chung.
Điều 26. Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng
1. Được nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và hồ sơ, giấy tờ có liên quan.
2. Yêu cầu bên bán nhà, công trình xây dựng hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng; chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất.

Quyết định 112/2002/QĐ-UB ngày 08/10/2002 của UBND TP.HCM: qui định cơ chế và phương thức kinh doanh của Cty LD PMH:Điều 6. Công ty Liên doanh có nghĩa vụ :
6.2- Công ty Liên doanh có trách nhiệm nộp vào ngân sách tiền sử dụng đất do bán nhà, do chuyển nhượng đất có hạ tầng theo quy định tại Điểm 6.1, Điều 6 của bản Quy định này.

Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Điều 407. Hợp đồng dân sự theo mẫu
2. Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó.
3. Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Điều 450. Hình thức hợp đồng mua bán nhà ở
Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

30/06/2012 LÀ HẾT THỜI HẠN KHỞI KIỆN ÁN HÀNH CHÍNH

Cảnh báo của luật sư Trần Vũ Hải theo đường link bên dưới là hoàn toàn đúng và chính xác đối với các trường hợp đã nộp tiền SDĐ trước đây, đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM trong khoảng thời gian từ 01/6/2006 đến 30/6/2011 nhưng không được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì có quyền khởi kiện các hành vi hành chính hay các quyết định hành chính ra Tòa Hành chính trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/7/2011, tức là thời hạn khởi kiện của các trường hợp này sẽ chấm dứt vào ngày 30/6/2012, vì thế các bạn cần khẩn trương nộp đơn khởi kiện trước ngày 30/6/2012 vì sau ngày này thì sẽ không còn cơ hội để khởi kiện nữa do tòa án sẽ dựa vào thời hạn mà Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội cho phép để từ chối hồ sơ khởi kiện của các bạn.

Xin lưu ý: Muốn khởi kiện quyết định hành chính thì phải có bản chính của quyết định đó cho nên các bạn hoàn toàn có thể khởi kiện Chi cục thuế quận 7 vì ai cũng có trong tay Thông báo nộp tiền sử dụng đất bản chính nhưng Quyết định thu hồi và giao đất thì gần như không thể lấy được cho nên trong trường hợp này thì các bạn nên khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH của UBNDTP vì UBNDTP đã ban hành quyết định giao đất “ma” để tạo cơ sở pháp lý giả cho CCTQ7 thu tiền SDĐ của các bạn thay vì phải thu của chủ đầu tư theo luật định. Cũng chính vì những quyết định giao đất này là “ma” nên không ban ngành nào dám cung cấp cho các bạn cái bằng chứng ngụy tạo, bóp méo luật pháp mà UBNDTP đã thực hiện trong suốt 1 thập kỷ qua.

https://congdongphumyhung.wordpress.com/2012/03/04/lu%e1%ba%adt-s%c6%b0-t%c6%b0-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%91i-sach-v%e1%bb%9bi-pmh-thu%e1%ba%bf-qu%e1%ba%adn-7/#comment-4993

ĐƠN KHỞI KIỆN CHI CỤC THUẾ QUẬN 7 (Dành cho các trường hợp đã nhận sổ hồng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-—–
Ngày …. tháng …. năm 2011

ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN HÀNH CHÍNH

Kính gửi : TOÀ HÀNH CHÍNH – TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 TP.HCM

V/v: Khởi kiện Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … do Chi cục Thuế quận 7 phát hành cho tôi là người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Họ tên người khởi kiện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMND số : . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . . . . . . . .. tại CA ………..
Hiện cư ngụ tại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại: ……………………

Người bị kiện : Chi cục thuế Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 350 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 37720473.

Nội dung vụ kiện:

Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … của Chi cục thuế quận 7 phát hành cho tôi để buộc tôi phải nộp tiền sử dụng đất cho căn nhà/ căn hộ số ….. khu phố ….. đường …. phường …. quận 7, TP. HCM mà tôi đã mua của chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) theo Hợp đồng mua bán nhà số … ngày …

Tôi được biết đến Thông báo nộp tiền sử dụng đất này vào ngày …

Tôi đã khiếu nại Chi cục thuế quận 7 …. nhưng không được giải quyết (trích dẫn văn bản trả lời), đồng thời tôi đã khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM nhưng UBND TP.HCM lại đùn đẩy cho Sở tài nguyên môi trường (trích dẫn văn bản) và đến nay vẫn không ai giải quyết khiếu nại của tôi.

Tôi làm đơn khởi kiện này vì theo tôi, Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày … của Chi cục thuế quận 7 đã phát hành cho tôi là sai đối tượng căn cứ theo mọi qui định của pháp luật :

1/ Pháp luật Việt Nam thống nhất qui định chủ đầu tư là đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ), còn người mua nhà thì được sử dụng đất ở ổn định, lâu dài và không có bất cứ nghĩa vụ tài chính nào về đất căn cứ theo các văn bản pháp luật như sau:
-Điều 81 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, hiệu lực 16/11/2004
-Khoản b, Điều 2 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, hiệu lực 10/01/2005.
-Khoản 2, Điều 66 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006, hiệu lực 26/09/2006.
-Điều 32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, hiệu lực 01/07/2007
-Điều 6.2 Quyết định 112/2002/QĐ-UB ngày 08/10/2002 của UBND TP. HCM ….

2/ Căn cứ theo công văn 2187/TTg-KTN thì Hợp đồng mua bán nhà của tôi với Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng (Cty PMH) được k‎‎ý ngày ……… nên sẽ áp dụng theo ………… Căn cứ vào nội dung vừa trích dẫn này thì tôi không phải là đối tượng nộp TSDĐ mà chủ đầu tư mới có nghĩa vụ này.

3/ Hợp đồng Công chứng của tôi k‎ý‎ với Cty PMH qui định rất rõ “Công ty là chủ sở hữu ngôi nhà và có quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số…” và tôi là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở từ Cty PMH, không phải là người được giao đất nên tôi không phải là đối tượng nộp TSDĐ. Hơn nữa Hợp đồng công chứng này còn qui định rõ “Thuế chuyển quyền sử dụng đất do bên A nộp”.

4/ Giấy Chứng nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất Ở (sổ hồng) do UBND Quận 7 cấp cho tôi có nguồn gốc đất là “nhận chuyển nhượng QSDĐ”, chứ không phải là “đất được giao” nên tôi không phải là đối tượng nộp TSDĐ và theo qui định thì người nhận chuyển nhượng QSDĐ chỉ phải nộp duy nhất Lệ phí trước bạ.

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 198/2004/NĐ-CP “Diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất được … cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” nên khi tôi đã nộp TSDĐ cho ….. m2 theo như Thông báo nộp TSDĐ của CCTQ7 thì Nhà nước phải cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho tôi là …… m2 mới đúng chứ, sao lại là “không” m2 như vậy được? Vậy số tiền mà CCTQ7 đã thu của tôi là sai đối tượng rồi vì tôi không được sử dụng đất dù chỉ 1 m2 thì làm sao bắt tôi nộp TSDĐ được

5/ CCTQ7 đã không thực hiện đúng vai trò quản l‎ý Nhà nước trong lĩnh vực thuế vì đã không truy thu, không xử phạt Cty PMH vì đã không hoàn tất nghĩa vụ tài chính về TSDĐ của chủ đầu tư xây nhà để bán căn cứ theo mọi qui định của pháp luật (Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất động sản, Luật Dân sự) mà lại ra thông báo nộp TSDĐ cho người mua trái với qui định của pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Toà xem xét và ra Quyết định huỷ Thông báo nộp tiền sử dụng đất số … ngày .. của Chi cục thuế quận 7 đã phát hành cho tôi sai đối tượng, đồng thời khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi cam đoan không kiện lên cấp trên của Chi cục thuế quận 7.

Rất mong được sự quan tâm giải quyết của Quý Tòa.

Trân trọng kính chào.
Người khởi kiện
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm :
1. Bản sao Thông báo nộp tiền sử dụng đất
2. Bản sao HĐMBN công chứng
3. Bản sao giấy chủ quyền nhà
4. Bảo sao cv 2187/TTg-KTN
—————————————————–
Ghi chú: Cv 2187/TTg-KTN in theo đường link sau:
https://congdongphumyhung.wordpress.com/2010/12/07/cong-van-s%e1%bb%91-2187ttg-ktn-ngay-02122010-c%e1%bb%a7a-pho-th%e1%bb%a7-t%c6%b0%e1%bb%9bng-chinh-ph%e1%bb%a7

LUẬT SƯ TƯ VẤN: ĐỐI SÁCH VỚI PMH & THUẾ QUẬN 7

Căn cứ vào Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Nghị định 88/2009/NĐ-CP… về cấp Giấy chứng nhận Quyền Sở hữu Nhà ở và Quyền Sử dụng Đất ở (sổ hồng), đồng thời căn cứ theo chính qui định có đăng tải tại website của UBND quận 7 thì UBND quận 7 sẽ phải hoàn tất mọi qui trình để ra sổ hồng cho người dân trước rồi sau đó mới chuyển hồ sơ tính thuế sang Chi cục thuế quận 7. Trong bộ hồ sơ này thì có 02 thành phần quan trọng để Chi cục thuế quận dùng làm căn cứ để tính thuế. Đó là Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính và bản sao của Sổ hồng cấp cho bạn.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, bạn cần thực hiện như sau:

*** Nếu bạn chưa ký khống vào “Tờ khai Lệ phí trước bạ” và “Tờ khai nộp tiền sử dụng đất” thì bạn có quyền yêu cầu Cty PMH hoặc Chi cục thuế quận 7 (CCTQ7) cung cấp cho bạn 02 loại văn bản dùng để làm cơ sở cho việc khai thuế gồm:

1/ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính:
Cần đặc biệt lưu ý là phần “Chưa nộp tiền sử dụng đất” họ ghi là bao nhiêu m2, nếu phần này là 0 m2 nghĩa là không phải nộp TSDĐ). Còn nếu họ dám ghi bậy một con số cụ thể nào đó thì bạn yêu cầu UBND quận 7 hoặc sửa lại là 0 m2 hoặc xuống cắm mốc giao đất cho bạn và tuyệt đối không ký “Tờ khai nộp tiền sử dụng đất” trong trường hợp này.

2/ Bản sao Giấy chứng nhận Quyền Sở hữu Nhà ở và Quyền Sử dụng Đất ở do UBND quân 7 chuyển cho CCTQ7.
Cần đặc biệt lưu ý 2 vấn đề:
-Nguồn gốc đất: “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” thì không phải đóng tiền sử dụng đất. Còn nếu họ dám ghi bậy là “đất được giao” thì bạn yêu cầu UBND quận 7 hoặc sửa lại là “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” hoặc xuống cắm mốc giao đất cho bạn và tuyệt đối không ký “Tờ khai nộp tiền sử dụng đất” trong trường hợp này.
-Diện tích đất sử dụng riêng: 0 m2 thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Còn nếu họ dám ghi bậy một con số cụ thể nào đó thì bạn yêu cầu UBND quận 7 hoặc sửa lại là 0 m2 hoặc xuống cắm mốc giao đất cho bạn và tuyệt đối không ký “Tờ khai nộp tiền sử dụng đất” trong trường hợp này.

Lưu ý mách lới của UBND quận 7: từ ngữ “diện tích đất được phân bổ” hay “diện tích sử dụng chung được phân bổ” chỉ là trò ma giáo của UBND quận 7 bởi vì tất cả hệ thống pháp luật Việt Nam đều không sử dụng từ “diện tích phân bổ” nên những sổ hồng ba láp loại này cần phải được khiếu nại ngay và yêu cầu chỉnh sửa cho đúng luật pháp của nước CHXH Việt Nam và tuyệt đối không chấp nhận những Giấy chủ quyền được cấp trên cơ sở luật rừng do “Khu tự trị” nặn ra.

*** Nếu bạn đã nhận “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” thì bạn yêu cầu Cty PMH hoặc CCTQ7 cung cấp cho bạn cơ sở pháp lý (Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính và bản sao của Sổ hồng cấp cho bạn) để ra thông báo thuế (theo qui định tại Điều 6 và Điều 8 của Luật Quản lý thuế) và khi được cung cấp rồi thì bạn cứ chiếu theo hướng dẫn như trên (chưa ký tờ khai).

Nếu các bạn thực hiện theo trình tự này thì CCTQ7 và UBND quận 7 sẽ không thể làm bậy được nữa.

Lưu ý: Tuyệt đối không ký khống bất cứ loại giấy tờ văn bản nào mà Cty PMH giao cho bạn, nhất là Tờ khai tiền sử dụng đất và Tờ khai lệ phí trước bạ.